انتشارات کتاب اطهر

انجام کلیه امور چاپ و نشر و تکثیر

انتشارات کتاب اطهر

انجام کلیه امور چاپ و نشر و تکثیر

انتشارات کتاب اطهر

حریفی که از وی نیازرد کس
بسی آزمودم، کتاب است و بس
رساند سخن را به خـوبی به بن
به بسم‌الله آغاز سازد سخن
نگیرد به کس سبقت ازهیچ باب
از او تا نپرسی نگوید جواب
توان خـواند در لـوح پیشانیش
خـط سرنوشت سخـن‌دانیش
زطورش به خلوتگه انجمن
همه خاموشی، با تو گوید سخن
کند مستمع، گر قبول ِکتاب
توان گفت در وصف او صدکتاب

توجه * توجه * توجه

| سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳ ق.ظ

سلام  دوست عزیز

به اطلاع می رساند جهت سهولت شما در خرید کتاب و خرید اینترنی  pdf کتابهای فنی و حرفه در تمامی رشته های مختلف و دریافت  نمونه سوالات آزمون رشته های مختلف می توانید به سایت فروشگاه اینترنتی کتاب اطهر مراجعه نمایید و از تخفیف های موجود بهره مند شوید.شما می توانید از جدیدترین و آخرین کتاب های منتشر شده در زمینه های مختلف آگاهی پیدا نمایید.

http://atharshop.ir

فروشگاه اینترنتی کتاب اطهر

*** با هرخرید از 5% تا  40%درصد تخفیف بهره مند شوید.***

جهت شرکت در آزمون های آنلاین می توانید به http://atharazmoon.ir مراجعه نمایید.

نمونه سوالات مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

| يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۳۴ ب.ظ

بخشی از نمونه سوالات مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

۱- در برنامه ریزی که برای هر اقدامی صورت می گیرد ……………….. نقش محوری دارد. (توانایی ۱)

الف. سیر فعالیت هایی که باید دنبال شود.

ب. مراحلی که باید پشت سر گذاشته شود.

ج. ترکیب و تخصیص افراد

د. هدفها و رتبه بندی آنها از نظر اهمیت دسترسی به آنها

 ۲- در برنامه ریزی زمانی برای فعالیت ها، چه زمانی بهترین زمان برای انجام دادن هر کدام از فعالیت های نوع الف – ب – ج می باشد؟ (توانایی ۱)

الف. اوج صبح برای فعالیت الف – اواخر بعدازظهر برای فعالیت نوع ب – بعدازظهر فعالیت ج

ب. اوج صبح برای فعالیت الف – بعد از ناهار فعالیت ب – اواخر بعدازظهر فعالیت ج

ج. اوج صبح فعالیت ب – اواخر بعدازظهر فعالیت الف – بعد از ناهار ج

د. فرقی نمی کند که فعالیتها را در چه زمانی انجام دهیم. 

دانلودسوالات مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

 ۳- دو گام اساسی برای زمان بندی درست جهت انجام امور به ترتیب کدام است؟ (توانایی ۱)

الف. مشخص نمودن هدفها – تمرکز روی هدفها

ب. اولویت بندی هدفها – مشخص نمودن هدفها

ج. مشخص نمودن هدفها – اولویت بندی هدفها و ثبت آن روی کاغذ

د. تعیین آگاهانه هدف – عملی نمودن هدف

 ۴- تنها با رعایت کدام گزینه همبستگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می تواند تأمین شود؟ (توانایی ۱)

الف. رعایت عدالت در جامعه

ب. رعایت قانون اساسی

ج. همبستگی مردم

د. رعایت خوش بینی 

 ۵- در چه صورت جامعه امکان توسعه و تداوم نخواهد داشت؟ (توانایی ۱)

الف. اگر مشکلات سیاسی وجود داشته باشد.

ب. اگر مردم با دولت همکاری نکند

ج. اگر مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد

د. اگر مدیریت خانواده منافع ملی و تأمین آن را باور نداشته باشد 

نمونه سوالات مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

۶- شرط لازم مدیریت بهینه خانواده چیست؟ (توانایی ۱)

الف. انگیزش اعضای خانواده ب. برنامه ریزی در خانواده

ج. متحد نمودن اعضاء د. همکاری اعضاء 

۷- مهم ترین وظیفه مدیر چیست؟ (توانایی ۱)

الف. برنامه ریزی ب. سازماندهی ج. رهبری د. تغییر هدف سازمان 

 ۸- طرحی که مدیر باری رسیدن به هدف برنامه ریزی می کند دارای کدام خصوصیت است؟

الف. باید نتایج را پیش بینی کند.

ب. سیر فعالیت ها را باید مشخص کند

ج. راه و روش انجام کار را مشخص کند د. می تواند کار را توضیح دهد 

۹- استحکام جامعه منوط به استحکام چیست؟ (توانایی ۱)

الف. خانواده

ب. نیروی ارتش

ج. نیروی سپاه

د. همه موارد 

۱۰- ……………. هدایت و راهنمایی اعضای سازمان برای رسیدن بهتر به هدف ها است. (توانایی ۱)

الف. سازماندهی

ب. برنامه ریزی

ج. رهبری

د. هماهنگی 

دانلود کتاب مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

 ۱۱- از شیوه های مدیریت خردمندانه در هزینه های پیش بینی ناپذیر چیست؟ (توانایی ۲)

الف. کنار گذاشتن هزینه از قبل

ب. استفاده از بیمه ها برای رویارویی با اینگونه هزینه ها

ج. جلوگیری از وقوع آنها

د. گزینه الف و ج

 ۱۲- جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی کدامیک از مدارک زیر ضروری می باشد؟ (توانایی ۲)

الف. شناسنامه والدین

ب. شناسنامه شخصی

ج. گذرنامه

د. گواهینامه 

۱۳- در مدیریت بخردانه خانواده، حرف آخر را در امور اقتصادی زندگی چه کسی می زند؟ (توانایی ۲)

الف. مادر خانواده

ب. نان آور خانواده

ج. بچه ها

د. پدر و مادر خانواده 

دانلود رایگان نمونه سوالات مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

 ۱۴- یکی از مهم ترین هزینه های هر خانواده مربوط است به ………………… (توانایی ۲)

الف. هزینه مسافرت

ب. هزینه ازدواج

ج. هزینه خانه

د. هزینه تولید فرزند

 ۱۵- ابزار اصلی مدیریت هزینه ها چیست؟ (توانایی ۲)

الف. پس انداز کردن

ب. صرفه جویی کردن

ج. یادداشت کردن هزینه ها

د. برنامه ریزی کردن 

سوالات تستی مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

۱۶- در هنگام فزایندگی هزینه ها تصمیم گیری در مورد خرید کالاها چگونه است؟ (توانایی ۲)

الف. با شک و تردید همراه است.

ب. آسان تر می شود.

ج. فزایندگی هزینه ها در تصمیم گیری خرید نقش ندارد.

د. دشوارتر می شود. 

 ۱۷- بهره گیری از امکانات و شرایط موجود یعنی ……………… (توانایی ۲)

الف. صرفه جویی

ب. بهره گیری

ج. اقتصاد

د. برنامه ریزی

 ۱۸- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های هزینه های استقلال آور می باشد؟ (توانایی ۲)

الف. افزایش سرمایه کشور

ب. کاهش واردات کشور

ج. افزایش اشتغال د. به فروش رفتن بیشتر نفت خام 

۱۹- در مدیریت بخردانه هزینه ها در شرایط افزایش درآمد کدامیک از گزینه ها بهترین تصمیم گیری به حساب می آید؟ (توانایی ۲)

الف. بالا نبردن هزینه ها

ب. بالا بردن هزینه ها

ج. افزایش اندک هزینه ها

د. افزایش اندک هزینه و بالا نبردن هزینه ها 

 ۲۰- کدامیک از گزینه های زیر از راه های کاهش هزینه در خانواده به شمار می رود؟ (توانایی ۳)

الف. خرید رب غلیظ تر

ب. خرید رب رقیق تر

ج. خرید از فروشگاه های تعاونی

د. تهیه مربا از مراکز فروش ارزان تر 

نمونه سوالات مدیریت وبرنامه ریزی امور خانواده با جواب

۲۱- فرهنگ خانوادگی کدامیک از موارد زیر را شامل نمی شود؟ (توانایی ۳)

الف. عادات

ب. آداب و رسوم

ج. اعتقادات

د. میزان درآمد 

 ۲۲- در کدامیک از نیازهای زیر استعدادهای انسان از قوه به فعل می رسد؟ (توانایی ۳)

الف) عزت نفس

ب. ایمنی

ج. فیزیولوژیک

د. خودیابی

 ۲۳- کدامیک از گزینه های زیر عاملی برای تکوین و تقویت منزلت اجتماعی نیست؟ (توانایی ۳)

الف. تشکیل حلقه های ارتباطی دوستانه

ب. مطالعه کردن

ج. ازدواج

د. پیوستن به گروه های اجتماعی

 ۲۴- سه حلقه اصلی ارتباط به ترتیب کدام است؟ (توانایی ۴)

الف. گیرنده، کانال ارتباطی، فرستنده

ب. فرستنده، کانال ارتباطی، گیرنده

ج. کانال ارتباطی، فرستنده، گیرنده

د. فرستنده، گیرنده، کانال ارتباطی 

نمونه سوالات برنامه ریزی امور خانواده با جواب

 ۲۵- در یک ارتباط نماد یعنی چه؟ (توانایی ۴)

الف. معنایی که منتقل می شود.

ب. اثر قابل تجربه ای که دیگری معنی را از آن در می یابد.

ج. ابزار انتقال پیام از فرستنده به گیرنده

د. فردی که پیام به او منتقل می شود.

 ۲۶- در یک تئاتر یا نمایش یا فیلم، حرکات، صحنه، گفتارها و نور همه …………….. (توانایی ۴)

الف. نهادها هستند

ب. پیام ها هستند

ج. وسایل ارتباط هستند

د. فرستنده پیام هستند

 ۲۷- تربیت عبارت است از فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا نمودن استعدادهای انسان در جهت مطلوب تعریف فوق کدام مفهوم تربیت را به بهترین نحو بیان می کند؟ (توانایی ۵)

الف. تربیت دارای قصد و هدف است

ب. منظور از تربیت رشد استعدادهای نهفته آدمی است

ج. تربیت فقط برای انسان است نه حیوان

د. تربیت فراهم کردن زمینه جهت رشد و اعتلاست 

 ۲۸- اگر با کودکی با حسادت رفتار شود کودک چه چیزی می آموزد؟ (توانایی ۵)

الف. ستیزه جو باشد

ب. بدون اضطراب باشد

ج. با اعتماد به نفس باشد

د. حسود باشد

 ۲۹- اگر با کودکی با تأیید رفتار شود چه چیزی می آموزد؟ (توانایی ۵)

الف. خویشتن را دوست بدارد ب. سخاوتمند باشد

ج. اعتماد به نفش داشته باشد د. راستگو و درستکار باشد

 ۳۰- تعلیم مخصوص …………………. ولی تربیت در مورد ……………….. نیز صادق است. (توانایی ۵)

الف. موجودات دارای شعور و درک است – موجودات بدون شعور که قابلیت رشد دارند.

ب. موجودات بدون شعور است – موجودت دارای شعور و درک که قابلیت رشد دارند. (توانایی ۵)

ج. انسان – حیوانات

د. انسان و حیوانات – گیاهان 

نمونه سوالات رشتۀ پیرایشگر موی زنانه

| شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۱ ب.ظ

نمونه سوالات رشتۀ پیرایشگر موی زنانه

1- مناسب ترین زاویه ، برای موهای سر به هنگام کوتاه کردن از ..................... تا ................. است.

الف) 35 تا 90 درجه      ب) 45 تا 180 درجه    ج) صفر تا 180 درجه    د) 45 تا 90 درجه

2- برای انجام کوپ موها را به چند قسمت می توان تقسیم بندی نمود .

الف) از 2 تا 4 قسمت      ب) از 2 تا 8 قسمت   ج) از 2 تا 12 قسمت    د) از 2 تا قسمت های زیاد

3- کدامیک از موارد زیر ، کاربرد قیچی دندانه دار را به هنگام عمل کوپ ، توجیه می کند .

الف) برای کم جم کردن مو    ب) برای کنترل کردن مو    ج) برای کوتاه کردن مو      د) همه موارد

4- انواع تیغه های ماشین موزنی ، در کدام یک از موارد زیر صادق است .

الف) پایه و تیغه های مخصوص یا ویژه         ب) پایه در دو نوع          

 ج) ویژه در 4 نوع                                        د) معمولی از 1 تا 9  میلیمتری  

5- موهای ضخیم را فواصل چند سانتیمتری پوست سر میتوان کم حجم کرد .

الف) از 2 تا 4 سانتیمتری   ب) از 3 تا 4 سانتیمتری    ج) از 4 تا 5 سانتیمتری   د) از 5 تا 6 سانتیمتری  

 دانلود کل نمونه سوالات پیرایشگر موی زنانه

6- برای کوپ بعد از برش موها ، رعایت کدام یک از موارد زیر صادق است ؟

الف) کنترل مولها        ب) شامپو کردن موها          ج) پیچیدن موها      د) براشینگ کردن موها  

7-جهت کنترل برش موها، کدام یک از روش های زیر را پیشنهاد می کنید.

الف) استفاده از تقسیم بندی          ب) استفاده از قیچی مخصوص   

ج) استفاده از خط راهنمایی          د) استفاده از تیغ  

8- در پایان کوپ برای زیبا کردن مدل ، کدام مورد پیشنهاد می گردد ؟

الف) کنترل                               ب) کم حجم کردن برخی قسمت های مو    

ج) استفاده از ژل                         د) کم حجم کردن تمام قسمت های مو  

9- تیغه زیرکزاک ماشین موزنی مربوط به کدام دسته از تیغه های ماشین موزنی است .

الف) 1 میلیمتری               ب) 5 میلیمتری            ج) پایه             د) ویژه یا مخصوص  

10- کدام یک از تقسیم بندی های زیر در مدل یکدست و صاف پیشنهاد می شود ؟

الف) مایل در زاویه 45 درجه              ب) افقی در زاویه 45 درجه  

ج) افقی در زاویه صفر درجه                   د) شعاعی در زاویه 90 د رجه

 کتاب پیرایشگر موی زنانه

 

11- دو نکته اساسی در کوپ عبارتند از :

الف) برش مو با بکار بردن صحیح تقسیم بندی                    ب) برش مو و کنترل کامل آن

ج) بوجود آوردن خطر راهنما                          د) تقسیم بندی مناسب با رعایت صحیح زاویه ها  

12- اندازه یک درجه را در دایره مشخص کنید .

الف) 45/1 دایره              ب) 90/1 دایره            ج) 80/1 دایره            د) 360/1 دایره

13- در کوپ گرد ترکیبی موها به چند قسمت تقسیم می شوند .

الف) 2 قسمت              ب) 4 قسمت           ج) 5 قسمت           د) 8 قسمت  

14- کدام یک از موارد زیر ، از مشخصات مدل گرد ترکیبی می باشد .

الف) بالای سرشعاعی در زاویه 90 درجه              ب) تقسیم بندی شعاعی در زاویه 180 درجه  

ج) پشت سر افقی در زاویه 0 درجه                د) تقسیم بندی افقی در زاویه صفر درجه  

15- خط راهنمای بالای سر در مدل پر در زاویه 180 درجه به چه قسمتی از سر ختم می شود .

الف) خط رویش مو در جلوی سر                     ب) در مرکز ابروها  

ج) نقطه مرکزی تاج سر                                     د)  خط رویش مو در پست سر

نمونه سوالات پیرایشگر موی زنانه فنی حرفه ای

 

16- مفهوم تشکیل زاویه روی موی سر یعنی

 ایجاد فرق مو روی سر                              ب) جدا کردن لایه های مو روی سر  

ج) بلند کردن لایه مو از سطح سر                      د) ایجاد چتری  

17- زاویه و تقسیم بندی مو ، در مدل ترکیبی برای بالای سر کدام است ؟

الف) تقسیم بندی مایل زاویه 90 درجه            ب) تقسیم بندی شعاعی زاویه 180 درجه  

ج) تقسیم بندی شعاعی زاویه 90 درجه           د) تقسیم بندی افقی در زاویه صفر  

18- بلندی خطر راهنما در مدل لایه لایه در چه محدوده ای از صورت کوتاه می شود ؟

الف) بالای ابروها              ب) مرکز ابروها          ج) کمی پایین تر از ابروها        د) ب و ج  

19- تقسیم بندی موی بغل سر در مدل قارچی با کدام یک از موارد زیر مطابقت دارد ؟

الف) شعاعی             ب) عمودی              ج) افقی          د) مایل  

20- تقسیم بندی وها در مدل مردانه چگونه است ؟

الف) دو قسمتی        ب) چهار دستی             ج) 5 قسمتی          د) 6 قسمتی  

نمونه سوالات رایگان  پیرایشگر موی زنانه فنی حرفه ای

21- برای مسشخص کردن خط راهنما در مدل لایه لایه ابتدا کدام گزینه راهنما قرار می گیرد ؟

الف) جلو سر            ب) بغل سر           ج) پشت سر         د) تاج سر  

22- زاویه موی پشت سر ، در مدل کلوش با شیب کم کدام است ؟

الف) صفر درجه      ب) 45 درجه        ج) 90 درجه        د) 180 درجه

23- کدام یک از موارد زیر به مدل کلوش با شیب تند گفته می شود ؟

الف) مدل بیسیک           ب) مدل دو مرحله ای       ج) مدل یک مرحله ای    د) الف و ج

24- کدام مورد   دایره را تشکیل می شود ؟  

الف) 45 درجه         ب) 90 درجه        ج) 135 درجه            د) 180 درجه

25- برای کم حجم کردن مو بوسیله تیغ دندانه دار معمولاً از چند سانتیمتری پوست سر باید شروع بکار نمود ؟

الف) از  cm 2               ب) از cm 4                ج) از cm 6               د)  از cm  8   

نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته پیرایشگر موی زنانه با پاسخنامه

26- تقسیم بندی موهای پس سر در مدل پَر با کدام مورد زیر مطابقت دارد ؟

الف) شعاعی          ب) افقی                 ج) مایل               د) اریب  

27- تقسیم بندی افقی برای چه قسمتی از مدل ترکیبی بکار برده می شود .

الف) بغل سر                ب) بالای سر                ج) پشت سر            د) پا گوشی  

28- تقسیم بندی شعاعی برای چه قسمت هایی از مدل ترکیبی بکار برده می شود .

الف) بالای سر                        ب) بغل سر              ج) پشت سر             د) موارد الف و ب  

29- برای انجام یک فرم شطرنجی روی مو از کدام تیغه ماشین موزنی استفاده می شود ؟

الف) زیکزاک     ب) 5/3 میلیمتری پهن           ج) تیغه 1 میلیمتری باریک       د) تیغه 1 میلیمتری  

30- برای باز کردن گره های داخل مو از کدام قسمت سر شروع به صاف کردن می کنید .

الف) پشت گردن              ب) تاج سر          ج) بغل سر         د) جلوی سر 

کافه و کافی شاپ

| شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۴۵ ب.ظ

این کتاب ضمن اطلاعاتی درمورد پیدایش کافه و نکات کافه داری به اموزش دسرها ونوشیدنی ها و...به همراه شرح و تصویر می باشد.

شامل:

  • آموزش
  • مجموعه سوالات رشته کافی شاپ

نمونه سوالات کافی شاپ

| شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۳۸ ب.ظ

نمونه سوالات رایگان آزمون کافی شاپ

با جواب

۱) چای به علت داشتن چه مادهای باعث اختلال درجذب آهن می شود؟

۱- کافئین

۲- فلوئور

۳- تانن ☑

۴- سئین

 ۲) چای جه تائثیری بر روی دستگاه گوارش دارد؟

۱- مدت توقف غذا در معده را طولانی می کند

۲- مدت توقف غذا را کتاه میکند. ☑

۳- هضم غدا را در معده سریع تر میکند.

۴- ترشحات معده را بیشتر میکند.

 ۳) خامه سفت را تا چند ماه با کمیفیت خوب می توان در فریزر کوتاه نگهداری کرد؟

۱- ۱ ماه

۲- ۳ماه

۳- ۶ تا ۶ ماه ☑

۴- ۸ ماه

 ۴) در تهیه میلکشیک توت فرنگی تمام موارد در مخلوط کن ریخته می شود به جز…..

۱- شیر

۲- بستنی وانیلی

۳- یخ ☑

۴- شیر

 ۵) پایه پارفه چیست؟

۱- مخلوط از شیر و سس شکلات می باشد و یکدسر مناسب برای مهنانیهاست.

۲- مخلوطی از چند نوع میوه ترش و شیرینی با آب میوه است.

۳- مخلوطی از بستنی و سخ خردشده و پودر میوه وکمی آب میوه وشکر است.

۴- مخلوطی از بستنی و ژله می باشد که پس از آماده شدن داخل خمیر پخته و خنک میریزند. ☑

 

دانلود جزوه متصدی کافی شاپ فنی حرفه ای

 

۶) منظور از آب میوه های تگری چیست؟

۱- همان فراپه است.

۲- هماه کوکتل است.

۳- مخلوطی از میوه ی مخلوط شده با پودر یخ است. ☑

۴- همان پایه پارفه است.

 ۷) در تهیه توت فرنگی تگرگر در ابتدا درجه ای مخلوط کن را چگونه تنظیم میکنیم؟

۱- ابتدا آن را با سرعت کم روشن میکنیم سپس سرعت را تند میکنیم.

۲- ابتدا آن را با درجه ی تند روشن میکنیم سپس سرعت را کم میکنیم. ☑

۳- آن را یک بار سرعت کم روشن میکنیم سپس خاموش میکنیم.

۴- آن را ابتدا با درجه ی متوسط و بعد سرعت آن را زیاد میکنیم.

 ۸) کدام کزینه در مورد تهیه ی بستنی میوه ای صحیح است؟

۱- این بستنی مانند بستنی شاه توت،بستن یتمشک و بستنی پرتقالی تهیه می شود. ☑

۲- این بستنی مانند بستنی وانیلی تهیه می شود.

۳- این بستنی مانند بستنی چهار طبقه ی ایتالیایی تهیه می شود.

۴- همان بستنی میوه ای است.

 ۹) معمولا با میلکشیک ها چه چیزی مصرف می شود؟

۱- بیسکویت

۲- بستنی ☑

۳- قهوه

۴- ژله

 ۱۰) یک نوع نوشیدنی است که از مخلوط کردن بستنی،یخ خرد شده،پودر میوه،کمی آب میوه شکر،کمپوت،پوره ی میوه و شیر تهیه می شود مربوط به کدامیک ازگزینه های زیر است؟

۱- کوکتل ها

۲- میلکشیک ها

۳- فراپه ها ☑

۴- فروتشیک ها

 ۱۱) در کوکتل ها بیشتر از چه چیزهایی استفاده می شود؟

۱- سودا یا آب معدنی گاز دار ☑

۲- آب جوش و شکر

۳- بستنی وانیلی و شکر

۴- سس شکلات و شیر خنک

 ۱۲) در کافی شاپ ها نکته ایکه در مورد مصرف بستنی رعایت می شود چیست؟

۱- بیشتر از بستنی های سنتی استفاده می شود.

۲- بیشتر از بستنی های لیبری استفاده می شود. ☑

۳- بیشتر از بستنیهای میوه ای استفاده می شود.

۴- گزینه ای ۱و۳

 ۱۳) در تهیه ی پایه پارفه ی توت فرنگی برای غلیظ شدن پودر ژله ایکه در آب جوش ریخته و آب سرد هم به آن اضافه شده چه باید کرد؟

۱- آن را روی حرارت ملایم اجاق مرتب هم میزنیم تا غلیظ شود.

۲- آن را روی ظرف یخ مرتب هم میزنیم. ☑

۳- آن را روی ظرف آب جوش مرتب میزنیم.

۴- به آن خامه ی شیرین شده اضافه کرده و مرتب هم میزنیم تا غلیظ شود.

 ۱۴)در تهیه مولل شکلات سیاه و سفید،شکلات ها را چگونه ذوب میکنیم؟

۱- شکلات سیاه وسفید را داخل ظرفی ریخته و با مخلوط همزن میزنیم تا ذوب شود.

۲- شکلات سیاه را با یک قاشق شیر ذوب میکییم و شکلات سفید را روی حرارت ملایم ذوب میکنیم.

۳- شکلات سیاه و شیر را روی حرارت ملایم ذوب میکنیم و شکلات سفید را با یک قاشق شیر ذوب میکنیم هر یک را به ظرف های جدا میریزیم. ☑

۴- شکلات سیاه وسفید هر دو به یک طریق تهیه می گردد.

 ۱۵) گاناش در چه موقعی قابل مصرف است؟

۱- به صورت داغ قابل استفاده است.

۲- پس از کمی خنک شدن قابل مصرف می باشد. ☑

۳- پس از منجمد شدن آماده مصرف می باشد.

۴- فرقی ندارد.

 ۱۶) کدامیک از گزینه های زیر یکی از موارد لازم مشترک برای تهیه ی کیک شکلات و کیک مارسیپان- پرتقال و کیک بستنی را شامل می شود؟

۱- تخم مرغ ☑

۲- آب پرتقال

۳- روغن مایع

۴- وانیل

 ۱۷) کوکتل میوه جات و بستنی و سس خامه یا شربت را در چه صوربی می توان به عنوان سالاد میوهه مصرف کرد؟

۱- بدون سس خامه

۲- بدون شربت

۳- بدونبستنی

۴- بدون پودر قند ☑

 ۱۸) در تات میوه اگر خمیر مخلوط حالت خمیر نداشت چه چیزهایی را باید به آن اضافه کرد تا حالت خمیری برای آن حاصل شود؟

۱- ژله ی بی رنگ ☑

۲- زرده تخم مرغ

۳- آب سرد

۴- کمی شیر یا ماست

 ۱۹) در تهیه ی میلکشیک در مخلوط کردن مواد لاوم آن چه مسئله ای را باید رعایت کرد؟

۱- تمام موارد لاوم را که شامل شیر،بستنی و پوره یا آب میوه است سک جا در مخلوط کن ریخته شود و بعد آن را روشن میکنیم.

۲- مواد کم کم به شیر اضافه میکنیم.

۳- ابتدا شیر و بستنی را خوب هم میزنیم سپس پوره سا آب میوه را به آن اضافه میکنیم. ☑

۴- تمام مواد لازم به جز آب میوه را مطلبق دستور العمل میلکشیک در مخلوط کنر یخته و خوب مخلوط میکنیم.

 ۲۰) در تهیه کرم کاستارد برای غلیظ شدن مواد مخلوط شده:

۱- باید آن را روی ظرفی پر یخ قرار دهیم مر مرتب هم زنیم. ☑

۲- آن را روی ظرف آب جوش مرتب هم زنیم.

۳- آن را روی حرارت ملایم قرار دهیم و مرتب هم زنیم.

۴- به آن یک قاشق سوپ خوری شکر اضافه کنیم و بگذاریم خنک شود.

 خرید اینترنتی کتاب کافی شاپ

 

۲۱) در تهیه کافه گلاسه برای اینکه سس نسکافه موقع جوشیدن تلخ نشود چه باید کرد؟

۱- آب و شکر را بجوشانیم تا غلظت بگیرد سپس قهوه را در آن میریزیم تا یک جوش بخورد و بعد آن را خاموش میکینیم.

۲- شیر و شکر را میجوشانیم تا غلظت بکیرد بعد قهوه را در آن میریزیم و میگذاریم خوب بجوشد.

۳- آب جوش را به قهوه ی فوری روی حرارت قرار میدهیم سپس شکر را به آن اضافه میکنیم و میگذاریم خنک شود. ☑

۴- شکر و بستنی وانیلی را با هم مخلوط کرده سپس قهوه فوری را در آن میریزیم روی حرارت قرار میدهیم با یک جوش بخورد و بعد آن را خاموش میکنیم.

 ۲۲) کدامیک از گزینه های زیر جزء موار لازم برای تهیه ی میلک شیک شکلات است؟

۱- شیر،بستنی وانیلی،سس شکلات

۲- شیر،شکر،بستنی شکلات

۳- شیر،بستنی شکلاتی،سس شکلات

۴- شیر،بستنی شکلاتی،قالب های ریز یخ ☑

 ۲۳) در صورت غلیظ بودن کیی گلاسه چه چیزی باید به آن اضافه کرد؟

۱- مقداری ژله ی سبز

۲- کمی آب سرد

۳- بستنی وانیلی

۴- مقداری خرده یخ ☑

 ۲۴) زمان پخت کیک پرتقال چقدر است؟

۱- ۱۵ الی  ۲۰ دقیقه

۲- ۲۰ الی ۳۰۱ دقیقه

۳- ۴۰ الی ۶۰ دقیقه ☑

۴- یک ساعت الی یک ساعت ونیم

۲۵) برای تزئیین پوره سیب و گیلاس از چه مواردی استفاده میکنیم؟

۱- پودر پسته و شکر ☑

۲- کاکائو رنده شده

۳- شکر و دارچین

۴- دانه های گیلاس

 ۲۶) در پوره ی سیب و گیلاس از چه موادی استفاده نمی شود؟

۱- هل ☑

۲- دارچین

۳- جور

۴- دانیل

 ۲۷) با قالب ژله چگونه ژله ی خود را خارج کنیم؟

۱- با شاب گرم در اطراف قالب و برگرداندن آن ☑

۲- با آب سرد در اطراف قالب و برگراندن آن

۳- با برگرداندن قالب روی آب گرم

۴- با برگرداندن قالب روی آب سرد

 ۲۸) برای تزئین پوره گلابی از چه چیزی استفاده نمی شود؟

۱- ماست ☑

۲- عسل

۳- خرده کیک

۴- گلابی

 ۲۹) مواد تشکیل دهنده تیرامپسو کدام گزینه است؟

۱- سس شکلات-شیر- یخ ☑

۲- گلابی-ماست- یخ

۳- شیر-توت فرنگی

۴- پنیر خامه ای- جوز

 

دانلود رایگان کتاب کافی شاپ باریستا

 

۳۰) پوره ها را به چه صورت باید مصرف کرد؟

۱- گرم

۲- فرقی نمیکند

۳- داغ

۴- خنک ☑

 ۳۱) مواد لازم برای تهیه ی کرم قهوه چیست؟

۱- شیر،زرده تخم مرغ،نسکافه،وانیل،شکر،خامه،پودر ژلاتین ☑

۲- سفیده ی تخم مرغ،نسکافه،شیر،وانیل،شکر،خامه،پودر ژلاتین

۳- سفید ی تخم مرغ،قهوه،شیر،شکر،وانیل،خامه،پودر ژلاتین

۴- شیر،تخم مرغ،قهوه،شکر،وانیل،خامه،پودر ژلاتینن

 ۳۲) از کدام پودرها در پوره ی کیوی و لیمو استفاده می شود؟

۱- جوز و دارچین ☑

۲- هل و دارچین

۳- وانیل و دارچین

۴- جوز و هل

 ۳۳) میوه های تشکیل دهنده ی پوره ی کیوی و لیمو ترش استفاده می شود؟

۱- انبه – کیوی- هلو- توت فرنگی

۲- انبه- موز- سیب- توت ☑

۳- انبه- هلو- توت- موز

۴- موز- کیوی- انبه- هلو

 ۳۴) در پوره سالد میوه از چه نوع میوهای استفاده نمی شود؟

۱- آناناس

۲- توت فرنگی

۳- موز

۴- گیوی ☑

 ۳۵) در پوره سالاد میوه از چه پوردی برای تزئین استفاده می شود؟

۱- هل

۲- دارچین ☑

۳- جوز

۴- شکلات

 ۳۶) تزئین پیچمللمبا کدام است؟

۱- ابریشم کارامل ☑

۲- کرم کارامل

۳- کرم شکلات

۴- سس شکلات

 

نمونه سوالات متصدی کافی شاپ فنی حرفه ای

 

۳۷) انواع بستنی های که نمی توان در کیک بستنی قرار داد کدام ها هستند؟

۱- بستنی وانیلی

۲- بستنی شکلاتی

۳- بستنی توت فرنگی

۴- بستنی سنتی ☑

 ۳۸) مواد لازم در تهیه ی سس کباب میوه کدامند؟

۱- آب کمپوتپپپ هلو+ نشاسته ذرت+ کمپوت هلو زعفرانه ☑

۲- آب کمپوت هلو+آرد+ کمپوت هلو زعفرانه

۳- آب کمپوت هلو+آب+ نشاسته ذرت

۴- آب کمپوت هلو+شیر+نشاسته ذرت

 ۳۹) تزیئین کیک شکلاتی با چیست؟

۱- پودر نارگیل

۲- گاناش ☑

۳- پودر ژله

۴- خامه

 ۴۰) زمان ماندن مواد مارش مالا در مخچال چقدر است؟

۱- ۱ ساعت

۲- ۲ ساعت ☑

۳- ۱ ساعت و نیم

۴-۲ ساعت و نیم

نمونه سوالات کاربرد مواد شیمیایی در آرایش زنانه

| سه شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۲۱ ق.ظ

نمونه سوالات کاربرد مواد شیمیایی در آرایش

با جواب

 

۱) آتش های طبقه A کدامند؟

۱- جامدات ☑

۲- گازها

۳- مایعات

۴- فلزات

 ۲) مهم ترین مسئولیت آرایشگر در برابر مراجعه کننده چیس؟

۱- از قبل تغییدا را به او اطلاع بدهیم.

۲- از به کار بردن کلمات نامناسب در محیط کار بپرهیزید .

۳- روحیه انتقادپذیری داشته باشید .

۴- ارائه پیشنهاد و جلب رضایت مشتری ☑

 ۳) از وسایل مراجعه کننده چگونه مراقبت می کنیم؟

۱- کاری به لوازم مراجعه کننده نداریم.

۲- از وسایل او مواظبت کرده و امانت دار باشیم. ☑

۳- مراجعه کننده اصلاً نباید با خودش وسایل بیاورد .

۴- با او صحبت میکنیم که مسئولیت لوازمش با ما نیست .

 ۴) غدد چربی یا سبابه در کدام لایه پوست قرار دارد؟

۱- لایه اپیدرم

۲- لایه هیپودرم

۳- لایه درم ☑

۴- لایه اپیدرم، درم

 ۵) پوستی که ناحیه T صورت چربتر و برعکس قسمتهای محیطی صورت خشک چه پوستی است ؟

۱- پوست خشک

۲- پوست چرب

۳- پوست مختلط ☑

۴- پوست معمولی

دانلود کتاب کاربرد مواد شیمیایی فاطمه باستانی

 

۶) تنها بخش مو که در پوست سر قرار دارد ، چه نام دارد؟

۱- مدولای مو

۲- کوتیکول مو

۳- کورتکس مو

۴- پیاز مو ☑

 ۷) موهای چرب با چه نوع شامپویی شسته می شود؟

۱- شامپو اسیدی قوی

۲- شامپو مغذی

۳- شامپو ملایم ☑

۴- شامپو قلیایی قوی

 ۸) کدام یک از رنگ های زیر جز رنگهای موقت به شمار می روند؟

۱- رنگها ، دکلرهها ، صافکنندهها

۲- اسپریهای رنگی ، شامپوهای رنگی ☑

۳- کاندیشنرها ، رنگهای اصلی

۴- رنگهای گرم و سرد

 ۹) رنگهای نیمهدائمی چه عملی روی موها انجام میدهد؟

۱- تا حدودی موها را رنگ می کند. ☑

۲- روی مو هیچ تاثیری ندارد.

۳- موها را دکاپاژ می کند.

۴- موها را بی رنگ می کند.

 ۱۰) کدام یک از رنگها وارد ساختمان مو میشود و در سراسر ساقه مو توزیع میگردد ؟

۱- رنگ های موقت

۲- رنگهای دائم ☑

۳- کف های رنگی

۴- اسپری های رنگی

 

خرید کتاب کاربرد مواد شیمیایی در آرایش زنانه

۱۱) واریاسیون خاکستری برای خنثیکردن چه رنگهایی کاربرد دارد ؟

۱- مسی و قرمز

۲- سبز و طوسی

۳- زرد و نارنجی ☑

۴- سفید و سیاه

 ۱۲) اگر پوست سردارای تورم و جوش باشد موها چگونه رنگآمیزی میشود ؟

۱- پوست سر را کرم می زنیم.

۲- از هیچ رنگی استفاده نمی شود. ☑

۳- از رنگ گیاهی استفاده می شود.

۴- از رنگ روشن استفاده می شود.

 

۱۳) موهایی که با رنگ های سرد رنگ شده انی، چه تونی دارند؟

۱- تون زرد

۲- تون گرم

۳- تون سرد ☑

۴- تون ندارد.

 ۱۴) کدام عمل شیمیایی مانند شامپو انجام می شود؟

۱- دکلره

۲- رنگ

۳- دکاپاژ کلی ☑

۴- دکاپاژ قسمتی

 ۱۵) کدام یک از عمل شیمیایی زیر به صورت کلی و قسمتی انجام می شود؟

۱- دکلره کلی

۲- دکلره رنگهای تیره

۳- دکاپاژ کلی ☑

۴- دکاپاژ قسمتی

نمونه سوالات کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه با پاسخنامه

 

کتاب درسی متعادل ساز چهره زنانه

| دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳ ق.ظ

 کتاب متعادل ساز چهره زنانه شامل 12 فصل است که عناوین آن شامل:
1-  آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی
2-  ﻣﺸﺎوره و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮی
3-  آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آراﯾﺶ
4-  آﻣﺎده ﺳﺎزی اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﭼﻬﺮه
5-  ﻣﺘﻌﺎدلﺳﺎزی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و اﺑﺮو
6-  آراﯾﺶ ﭼﺸﻢ
7-  ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺑﯿﻨﯽ، ﮔﻮﻧﻪ و ﻟﺐ
8-  ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﭼﺎﻧﻪ، ﻓﮏ، ﻏﺒﻐﺐ و ﮔﺮدن

نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه

| دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۵۱ ق.ظ

 نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه

با جواب

 ۱) به کاربردن چه رنگ کرم پودری باعث رنگ پریدگی پوست می شود؟

۱- کرم پودر سفید

۲- کرم پودر زرد

۳- کرم پودر صورتی

۴- کرم پودر خاکستری

 ۲) لک و پیس چیست؟

۱- نوعی بیماری پوستی که لکه های ی از پوست با رنگ روشن تر دیده می شود. ✅

۲- نوعی بیماری پوست که لکه هایی از پوست با رنگ تیره تر دیده می شود.

۳- نوعی بیماری قارچی پوست

۴- نوعی بیماری پوستی که پوست به صورت پوسته پوسته دیده می شود.

 3) ابروی صاف و راسته برای چه چشم هایی مناسب است؟

۱- چشم های گود و فرو رفته ✅

۲- چشم های ریز

۳- چشم های گرد

۴- چشم های پف دار

 ۴) برای اصلاح پیشانی های  کوچک از چه روشی استفاه می شود؟

۱- استفاده از اصلاح کننده رنگ روشن در پیشانی ✅

۲- استفاده از اصلاح کننده رنگ تیره در پیشانی

۳- استفاده از اصلاح کننده رنگ تیره در کنار پیشانی

۴- استفاده از اصلاح کننده رنگ روشن درکناره های پیشانی و رنگ تیره در وسط پیشانی

 

دانلود کتاب متعادل سازی چهره زنانه

 

۵) ابروها باید دارای…..؟

۱- خط منحنی ساده باشد.

۲- ضخامت ساده باشد.

۳- ضخامتی باشد که به تدریج از آن کاسته شده ✅

۴- انحنای خاصی باشد.

 ۶) برای برطرف کردن نقایص ابرو در آرایش از چه مواردی استفاده می شود؟

۱- خط لب

۲- مداد ابرو، ساده مناسر ابرو ✅

۳- بوته قیکس

۴- روژ گونه

 ۷) برای چشمانی که حالت بسته دارند چه آرایش چشمی مناسب است؟

۱- استفاده از خط چشم مشکی در طول پلک بالایی

۲- خط چشم ضخیم در گوشه داخلی پلک بالایی

۳- آریش گوشه های داخلی چشم کم رنگ باشد. ✅

۴- آرایش گوشه های داخلی چشم پر رنگ باشد.

 ۸) برای مواد داخل چشم اگر چشم درشت باشد از چه رنگ مدادی استفاده می شود؟

۱- نقره ای فسفری

۲- قهوه ای، مشکی ✅

۳- نقره ای، قهوه ای

۴- قهوه ای، فسفری

 ۹) برای گرد کردن چشم های کوچک چه باید کرد؟

۱- از خط چشم در پلک بالای و پائینی استفاده کنید و سایه باید در گوشه های چشم بیشتر باشد.

۲- از خط چشم در پلک بالایی و پائیینی استفاده کنید و سایه باید در مرکز بیشتر باشد. ✅

۳- از خط چشم فقط در پلاک بالایی استفاده کنید و سایه باید در گوشه های چشم بیشتر باشد

۴- از خط چشم فقط در پلک پائینی استفاده کنید و سایه باید در گوشه های چشم بیشتر باشد.

 1۰) برای گرد کردن چشم های کوچک از….. در پلک بالایی و پائینی استفاده کنید.

۱- سایه

۲- آکوای سفید

۳- خط چشم ✅

۴- پنکنیک

 

تست  متعادل سازی چهره زنانه

 

11) برای اصلاح چشم های نزدیک به هم چه باید کرد؟

۱- فاصله دو ابرو را زیادتر کرده، چشم را کشیده و در جهت شقیقه ها طراحی می کنیم. ✅

۲- فاصله دو ابرو را کم تر کرده، چشم را کشیده و در جهت شقیقه ها صراحی میکنیم.

۳- فاصله دو ابرو را کم تر کرده و چشم را گرد صراحی می کنیم.

۴- فاصله دو ابرو را کم تر کرده و چشم را گردو در جهت شقیقه ها طراحی میکنیم.

 12) برای اصلاح بینی های پهن و گرد چه روشی بکار برده می شود؟

۱- سایه زدن وسط نوک بینی

۲- سایه زدن به گوشه های بینی

۳- سایه زدن گوشه های بینی

۴- سایه زدن وسط نوک بینی ✅

 13) برای اصلاح بینی ها مستقیم چه روشی بکار برده می شود؟

۱- سایه زدن وسط نوک بینی

۲- سایه زدن به گوشه های بینی

۳- سایه زدن به قسمت های بینی

۴- سایه زدن برآمدگی بینی ✅

 14) مداد لب می تواند…….رژ لب یا کمی …… از آن باشد؟

۱- همرنگ، تیره ✅

۲- همرنگ، براق تر

۳- همرنگ، روشن تر

۴- همرنگ، مات تر

 15) برای اصلاح بینی های صاف از چه روشی بکار برده می شود؟

۱- از سایه چشم تیره برای اطراف آن استفاده و جلوی آن را با یک اصلاح کننده رنگ روشن، روشن تر کنید. ✅

۲- از سایه چشم تیره برای اطراف آن استفاده و جلوی آن را با یک اصلاح کننده رنگ تیره، تیره تر کنید.

۳- از سایه چشم روشن برای اطداف آن استفاده و جلوی آن را با یک اصلاح کننده رنگ روشن، روشن تر کنید.

۴- از سایه چشم روشن برای اطراف آن استفاده و جلوی آن را با یک اصلاح کننده رنگ تیره، تیره تر کنید.

 16) برای اصلاح بینی دراز چه روشی بکار برده می شود؟

۱- قسمتی پایینی نوک بینی را سایه زده یا پلک های پایینی را تیره کنید. ✅

۲- برآمدگی بینی را سایه بزننید.

۳- برآمدگی بینی را سایه بزنید.

۴- قسمت پایینی نوک بینی را روشن یا پلک های پایینی را تیره کنید.

 17) برای متعادل سازی چهره مربع در روی سطح فک، چگونه عمل می شود؟

۱- روی سطح فک سایه ی تیده استفاده گردد. ✅

۲- روی سطح فک ها روشن می شود.

۳- روی سطح فک ها از رنگ با تن ناریجی استفاده می گردد.

۴- روی سطح فک ها از رنگ با تن زرد استفاده می گردد.

 18) برای متعادل سازی چهره مثلث با قاعده پهن روی سطح فک ها چگونه عمل میشود؟

۱- روی فک ها سایه تیره کار می کنیم. ✅

۲- روی فک ها روشنی می دهیم.

۳- روی فک ها رنگ با تن نارنجی می دهیم.

۴- روی فک ها رنگ با تن زرد می دهیم.

 19) برای متعادل سازی چهره مثلث راس به چانه روی سطح فک ها چگونه عمل میشود؟

۱- از جایی که فک ها شروع می شود سایه تیره و روی فک را سایه روشن می زنینم. ✅

۲- از جایی که فک ها شروع می شود روشنی و روی فک ها را سایه تیده می زنیم.

۳- از جایی که فک ها شروع می شود تا آخرش سایه تیره می زنیم.

۴- از جایی که فک ها شروع می شود تا آخرش روشنی می زنیم.

 

کتاب تست متعادل ساز چهره زنانه فاطمه باستانی

 

20) در متعارل سازی اگر چانه ای خیلی کوچک باشد چگونه عمل می کنیم؟

۱- از لب پایین به سمت پایین را روشنی می دهیم. ✅

۲- از لب پایین به سمت پایین را تیرگی می دهیم.

۳- از لب پایین به سمت پایین ۴ درجه تیرگی می دهیم.

۴- از لب پایین ۳ درجه تیرگی می دهیم.

 21) آرایش روز چه ویژگی هایی دارد؟

۱- آرایش روز آرایش محو می باشد. ✅

۲- آرایش روز آرایشی غلیظ است.

۳- آرایش روز آرایشی براق است.

۴- آرایش روز آرایشی تیره است.

 22) در آرایش روز فوندیشن چه ویژگی باید داشته باشد؟

۱- فن باید مات باشد. ✅

۲- فن باید براق باشد.

۳- فن باید دو درجه تیره تر از پوست باشد.

۴- فن باید سه درجه تیره تر از پوست باشد.

 23) در آرایش روز رژ گونه چه ویژگی باید داشته باشد؟

۱- رژ گونه خیلی ملایم به گونه زده شود. ✅

۲- رژ گونه قرمز به گونه زرد شود.

۳- رژ گونه به اندازه کافی به گونه زده شود.

۴- رژ گونه نارنجی به گونه زده شود.

 24) برای هماهنگی آرایش صورت برای چشم های آبی از چه رنگ رژ لبی استفده می گردد.

۱- رژ لب نازنجی یا قرمز یا صورتی بژ رنگ ✅

۲- رژ لب قهوه ای

۳- رژ لب زرشکی

۴- رژ لب بنفش

 25) در آرایش روز سایه چه ویژگی باید داشته باشد؟

۱- سایه را خیلی ملایم بزنید که فقط چشم خوش حالت گردد. ✅

۲- سایه را خیلی غلیظ بزنیم.

۳- سایه راخیلی تیره استفاده کنید.

۴- سایه را براق کار کنید.

 26) نام دیگر گریم  اکسپرسیون چیست؟

۱- گریم ماسک ✅

۲- کریم  ملایم

۳- گریم متعادل

۴- گریم معمولی

 27) گریم اکسپرسیون چیست؟

۱- با رنگ و روغن ماسک ظریف بر چهره شخص کشیده می شود. ✅

۲- بسیار گریم های معمولی می باشد.

۳- گریمی متعادل برای همه می باشد.

۴- جزو گریم های معمولی می باشد.

 28) عکاسی یعنی…….

۱- نور ✅

۲- نور و سایه

۳- شایه

۴- زیبا و فانتزی بودن

 29) نورپردازی نباید……..

۱- در صورت مشتری سایه ایجاد کند مگر اینکه آرایش به صورت بامتقارن باشد. ✅

۲- در صورت مشتری سایه ایجاد کند تا نواقص کار مشخص شود.

۳- در صورت مشتری سایه ایجاد کند با رنگ های زمینه صورت نامتقارن شوند.

۴- یباید در صورت مشتری سایه ایجاد کند که برای آرایش شب مناسب است.

 30) برای افکت های خوب رنگ قرمز در عکاسی باید چه کار کرد؟

۱- رنگ قرمز تیره به کار می رود. ✅

۲- رنگ قرمز روشن به کار رود.

۳- پایه رنگ قرمز روشن باشد.

۴- پایه رنگ قرمز تیره باشد.

کتاب درسی پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

| دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۹:۵۵ ق.ظ

کتاب پیرایشگر ابرو و صورت زنانه شامل  9فصل  می باشد که به شرح ذیل است:
1. آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی
2. ﻣﺸﺎوره و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮی
3. ﻣﻮزداﯾﯽ(دﭘﯿﻼﺳﯿﻮن)
4. اﺻﻼح ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﻨﺪ
5. ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮزداﯾﯽ
6. ﻓﺮم دادن ﺑﻪ اﺑﺮو

نمونه سوالات پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

| دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۹:۴۱ ق.ظ

نمونه سوالات آزمون پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

با جواب

۱) چرا جعبه ی کمک های اولیه در آرایشگاه ضروری است؟

۱- برای جلوگیری از رنگ پریدگی افراد

۲- برای این که کار ما بهتر انجام شود.

۳- برای جلوگیری از سوختگی مواد شیمیایی ☑

۴-  ۱و۲

 ۲) زباله دارن ها در محیط کار هر چند وقت باید تخلیه وضد عفونی شوند؟

۱- دوبار در روز

۲- هر روز ☑

۳- دو روز یک بار

۴- هفته ای یک بار

۳) برق گرفتگی به طور ناگهانی کدام سیستم بدن را تحریک می کند؟

۱- سیستم قلب

۲- سیستم عصبی

۳- سیستم مغز

۴- سیستم اعصاب و قلب ☑

 ۴) ایمنی چیست؟

۱- فکر و اندیشه نو برای جلوگیری از هر نوع پیش آمد

۲- تربیر و برنامه ریزی که برخاسته از فکر باشد.

۳- تربیری عاقلانه برای جلوگیری از هر نوع پیش آمد. ☑

۴- تمام موارد

 ۵) وسایل مناسب برای اصلاح صورت کدام گیوینه می باشد؟

۱- الکل صنعتی،آب پاش،پنبه،روسری

۲- کرم ضد التهاب،کرم مرطوب کننده،دستکش،پیبه

۳- الکل،پیبه،تل،روسری،انواع نخ،پیش بند ☑

۴- تل،پنبه،کرم مرطوب کننده،دستکش،کاسه رنگ

 

کتاب  پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

 

۶) کرم ضد التهاب بهتر است از چه نوعی انتخاب شود؟

۱- بی حس کننده ی کمتر

۲- تمیز کنندگی کمتر

۳- کورتون کمتر ☑

۴- پودر کمتر

 ۷) موهای ضخیم صورت را چگونه بر می داریم؟

۱- اول با نخ ضخیم و بعد با نخ نازک موها را برمیداریم. ☑

۲- موهای ضخیم را قیچی کرده و با موچین آنها را برمیداریم.

۳- آنها را فقط بامومک یا موکن می توان برداشت.

۴- اول با نخ نازک و بعد با نخ ضخیم بر میداریم.

 ۸) نخ بند با ضخامت متوسط برای برداشتن موهای….و محل قرار گرفتن صندلی کار کجاست؟

۱- کرکی،محل نشستن مشتری

۲- نازک،محل تابش نور ومتناسب باقد مشتری ☑

۳- ضخیم،در مقابل پنجره ای که باز

۴- پرپشت،در مقابل آینه دیواری

۹) لوازم اپیلاسیون موقت کدامند؟>

1- مومک،موکن برقی

۲- اپی لیدی، بند

۳- موکن دستی یک فنر و دوفنره

۴- همه ای موارد ☑

 ۱۰) پس از دپیلاسیون استفاده از چه موادی مضراست و پودر تالک چه رنگی است؟

۱- اسپری وضدالتهاب،زرد

۲- عطر و ضدالتهاب،رنگ پرزهای صورت

۳- کرم و ترمیم کننده، نقره ای

۴- ایپری،عطر و لوسیون های خوشبو کننده، سفید ☑

 ۱۱) از داروی لیدوکایین در چه نواحی نباید استفاده کرد؟

۱- روی چانه،گوش ها و لب ها

۲- روی گونه و گردن و چانه

۳- نواحی وسیعی از پوست ومخاز ☑

۴- روی پیشانی و گوش وگردن

 ۱۲) اوج اثر داروی بنز و کایین چند دقیقه می باشد؟

۱- ۱دقیقه ☑

۲- ۱۰دقیقه

۳- ۵دقیقه

۴- ۳۰دقیقه

 ۱۳) برداشتن متوالی و براشیدن زیار ابروها باعث چه می شود؟

۱- باعث ضعیف و کم پشت شدن ابرز ☑

۲- باعث تقویت و مرتب شدن ابرو

۳- باعث تنک شدن و زیبا شدن ابرز

۴- باعث کم شدن ابرو

 ۱۴) بعد از انجام اصلاح صورت،بهتر است برای کم کردن التهاب از چه روشی استفاده کنیم؟

۱- از الکل ۹۰ درجه که با آب مخلوط شود.

۲- از کرم های ضدالتهاب یا کیسه یخ ☑

۳- از کرم پودر رنگ روشن

۴- از پودر تالک یا پنکیک

 ۱۵) روش از بین بردن دائمی موهای صورت کدام گزینه می باشد؟

۱- فلاش لامپ،لیزر،الکترولیز ☑

۲- استفاده از موبر و موکن برقی

۳- استفاده از مومک و ماسین مو زنی

۴- لیز،موچین و بند

دانلود کتاب پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

 

۱۶) بعد از موزدایی با وکس از چه محصولی استفاده می شود؟

۱- ژل ضدالتهاب ☑

۲- ژل چرب کننده

۳- روغن زیتون

۴-  ژل براق کننده

 ۱۷) کدام گزینه مناست ابروی هشتی می باشد؟

۱- صورت گرد

۲- صورت کشیده

۳- صورت مربع

۴- صورت گلابی ☑

 ۱۸) از گوشه ی داخلی چشم،خطی عمود به سمت ابرو رسم کنید،از برخورد این خط با ابرو…….به وجود می آید؟

۱- تاج ابرو

۲- زاویه ی ابرو

۳- حد ابرو

۴- سر ابرو ☑

 ۱۹) چرا هنگام برداشتن ابرو از دستکش یکبار مصرف استفاده نمود؟

۱- چون ممکن است دست به خون آلوده شود. ☑

۲- با دستکش کار کردن راحت تر است.

۳- با دستکش یخ را راحت تر می گیریم.

۴- ۲و۳

 ۲۰) فرم یک صورت ایده ال دارای چه ویژگی هایی است؟

۱- طول و عرض صورت با هم مساوی و پهنای صورت در انتهای دو چشم بوده و چشم درشت باشد.

۲- سه قسمت پیشانی،بینی ولب با یکدیگر برابر و هر کدام یک دوم کشیدگی صورت را تشکیل داده باشد.

۳- فاصله ی دو چشم به اندازه ی یک چشم و فاصله ی بین پلک پایین هنگام بسته بودن چشم تا زیر ابرو به اندازه ی عیبیه ی چشم باشد.

۴- در ازای صورت از رستنگاه مو در پیشانی تا نوک چانه یک ونیم برابر پهنای صورت ار انتهای دو ابرو باشد. ☑

 ۲۱) اگر طول و عرض صورت یکی باشد مشخصات کدام چهره است؟

۱- چهری گرد ☑

۲- چهره ی مربع

۳- چهره ی کشیده

۴- چهره ی قلبی

 ۲۲) قسمت های مختلف ابرو را چگونه نامگذاری می کنیم؟

۱- ابتدا و انتهای آن قسمت ☑

۲- هد قسمت ابرو فقط ابتدا دارد.

۳- هر قسمت ابرو فقط انتها دارد.

۴- هر قسمت ابرو را زازیه ابرو می نامند.

 ۲۳) برای تقسیم بندی ابرو چه قسمت هایی از چشم مدنظر می باشد؟

۱- زاویه ی مردمک چشم

۲- زاویه عنبیه ی چشم

۳- فقط زاویه ی خارجی چشم

۴- زاویه ی داخلی و خارجی چشم ☑

 ۲۴) نقطه ی تلاقی سر ابرو کدام قسمت ها می باشند؟

۱- انتهای سر ابرو با ابتدای زاویه ی ابرو ☑

۲- انتهای سر ابرو اب انتهای سر ابرو

۳- انتهای سر ابرو با ابتدای دم ابرو

۴- انتهای زاویه ی ابرو با انتهای دم ابرو

۲۵) چرا هنگام برداشتن ابرو پوست را می کشیم؟

۱- پوست آسیب نبیند. ☑

۲- برداشتن ابرو سریع تر شود.

۳- موها دسته دسته کنده شود.

۴- ۲و۳

۲۶) کدام فرم سر ابرو امروزه متداولتر است؟

۱- مستطیل ☑

۲- اریب

۳- گرد

۴- هلال

۲۷) ابروهای که انتهای آن سر بالاست و ابروهایی که انتهای آن پایین است،به ترتیب چهره را چگونه نشان می دهد؟

۱- جوان تر، پیرتر ☑

۲- پیرتر، جوان تر

۳- شاداب، پیرتر

۴- سالم، شاداب

 ۲۸) برای بینی بلند و باریک و بینی پهی حالت دادن ابرو چگونه است؟

۱- نزدیک تر و دورتر

۲- دورتر و نزدیک تر ☑

۳- دورتر و دورتر

۴- نزدیک تر، نزدیک تر

 ۲۹) کمان ابرو با کدام قسمت هماهنگ می شود؟

۱- گوشه ی داخلی چشم

۲- گوشه ی خارجی چشم

۳- امتداد ابرو

۴- خط بالای چشم ☑

 ۳۰) درصورت مربع وسط ابرو چگونه است؟

۱- باید به صورت پیوسته باشد.

۲- باید با پده های بینی مساوی باشد. ☑

۳- باید فاصله اش زیاد باشد.

۴- به رلخواه مشتری می باشد.

 ۳۱) کسانی که پیشانی پهن دارند،فرم ابرو چگونه بهتر است،باشد؟

۱- بلند نباشد. ☑

۲- کوتاه نباشد.

۳- نازک باشد.

۴- نازک نباشد.

 

نمونه سوالات رایگان پیرایشگر ابرو وصورت زنانه

 

۳۲) کسانی که بینی بلند دارند ابرو چگونه برداشته میشود؟

۱- ابروی پیوسته و سر آن چهار گوش باشد.

۲- سر ابرو گرد و ابرو به هم چسبیده باشد.

۳- ابرو با کمان زیاد و سر ابرو گرد باشد.

۴- بین دو ابرو فاصله و سر ابرو گرد باشد. ☑

 ۳۳) خوصیات چهره ی گرد کدام است؟

۱- دراز و پهنای صورت با هم تفاوت دارند،گونه ها کمترین عرض را دارند،چانه باریک

۲- ایتخوان های گونه پهن،دازی صورت کوچک تر از پهنای صورت،ایتخوان چانه کشیده

۳- دراز و پهنای صورت تقریبا یک اندازه،صورت در قسمت گونه ها بیشترین عرض را پیدا می کند. ☑

 ۴- پیشانی تا حدودی کوتاه،صورت در شقیقه ها بیشترین پهنا را دارد.

 ۳۴) مشخصات چهره ی لوزی کدام است؟

۱- پیشانی،گونه و فک تقریبا یک اندازه،استخوان چانه کشیده و باریک است.

۲- پیشانی،استخوان های گونه و قک تقریبا بکسان و در امتداد یک خط قرار گرفته اند.

۳- پیشانی،پهن تر ازچانه،استخوان های گونه برجسته تر از سایر قسمت ها می باشد.

۴- صورت به طور شاخص زاویه دار،پیشانی تا حدودی کوتاه و صورت در شقیقه ها بیشترین پهنای را دارد. ☑

 ۳۵) ابروهای مناسب برای صورت های کشیده کدام گزینه می باشد؟

۱- ابروی پهن ☑

۲- ابروی هشت

۳- ابروی زاویه دار

۴- ابروی کمان کوتاه

 ۳۶) برای اینکه صورت کشیده به حالت بیضی درآید،چه میکنیم؟

۱- از خط های عمودی استفاده می کنیم.

۲- از خط های زیکزاک استفاده می کنیم.

۳- از خطوط مورب استفاده می کنیم.

۴- از خطوط صاف استفاده می کنیم. ☑

 ۳۷) برای چهره های گلابی چه نوع ابرویی مناسب است؟

۱- ابرو بلند زاویه ی آن رو به شقیقه ها ☑

۲- ابروی کوتاه بدون دنباله

۳- ابروی پهن و زاویه پایین باشد.

۴- ابروی نازک و تیغ زده

 ۳۸) برای جلوگیری از التهاب صورت و محافظت از پوست بعد از بند از چه موادی استفاده میکنیم؟

۱- لوسیون ضدالتهاب،ماسک ضدالتهاب،کیسه ی یخ ☑

۲- کرم مرطوب کننده،کیسه ی سخ، آب گرم

۳- کرم پودر یا فوندیشن،پنکیک،پودر تالک

۴- پنکیک،کرم مرطوب کننده،پودر تالک

 ۳۹) بارزترین مشخصه ی صورت به فرم مربع کدام است؟

۱- عمومیت چندانی ندارد.

۲- گونه ها تخت است.

۳- استخوان های فک گوشه دار هستند. ☑

۴- استخوان های فک زاویه دار نیستند.

 ۴۰) پس از بند،چه کاری برای التهاب پوست انجام می دهیم؟

۱- از دستگاه حرارتی یا الکل استفاده میکنیم.

۲- از کرم مرطوب کننده استفاده می کنیم.

۳- از فون آرایشی استفاده می کنیم.

۴- از کیشه ی یخ یا کرم ضدالتهاب استفاده میکنیم. ☑

نمونه سوالات پیرایشگر موی زنانه

| يكشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۸:۳۳ ق.ظ

نمونه سوالات پیرایشگر موی زنانه

با جواب

۱) رطوبت مناسب برای  سالن آرایشگاه چند درصد است؟

۱- ۵۰% ☑

۲- ۳۵%

۳- ۶۰%

۴- ۴۰%

 ۲) چه عاملی سبب حفظ سلامتی و جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد میشود؟

۱- تمیز کردن وسایل و میحط کار باعث می شود.

۲- حفظ بهداشت محیط کار باعث می شود.

۳- آشنایی با روش های ضد عفونی کردن وسایل و تجهیزات محیط کار ☑

۴- شستسوی روزانه محیط کار باعث میشود.

 ۳) کپسول های آتش نشانی را هر چند وقت یک بار باید امتحان نمود؟

۱- هر دو هفته یکبار

۲- هر هفته یکبار

۳- هر سال یکبار ☑

۴- هر دو ماه یکبار

 ۴) هنگام بحث و شکایت از چه راه هایی مشتری را آرام میکنیم؟

۱- دعوت به آرامش، جدی گرفتن شکایت، توضیح در طول کار ☑

۲- عصبانی شده و با صدای بلند با مشتری صحبت می کنیم

۳- شکایت مشتری را جدی نگرفته، توضیح در طول کار

۴- بی توجهی به مشتری، عدم توضیح کار

 ۵) احتمال چین و چروک در کدام یک از پوست های نام برده شده بیشتر است؟

۱- نرمال

۲- مختلط

۳- چرب

۴- خشک ☑

دانلود کتاب پیرایشگر موی زنانه

 

۶) روش کوتاه کردن با تیغ مانند قیچی به چه نحوی می باشد؟

۱- از پشت به پشت

۲- از جلو یا پشت ☑

۳- از جلو به اریب

۴- ار اریب به جلو

 ۷) پیتاژ کردن به صورت (موها را به صورت عمود در دست گرفته به حالت اریب حدود سه سانت از انتهای مو را به صورت زیگزاک کوتاه میکنیم) بیشتر برای کدام قسمت از سر انجام می شود؟

۱- جلوی چتری و چتر در بالا

۲- پاگوش ها وقسمت پشت سر، تاج سر

۳- تام سر و نوک پوست سر، تاج سر

۴- جلوی چتری و جتری در بالای سر، پاگوشها و قسمت پشت سر☑

 ۸) براشینک یعنی……….

۱- تغییر ساده فیزیکی موها  ☑

۲- تغییر رنگ موها

۳- تغییر در عملکرد موها

۴- واکنش غیر طبیعی موها

 ۹) هنگام وینامیه موها پوست را چند دقیقه ماساژ میدهیم؟

۱- ۲ تا ۳ دقیقه 

۲- ۳تا ۵ دقیقه  ☑

۳- ۵ تا ۷ دقیقه

۴- ۱۵ دقیقه

 ۱۰) زمان ویتامینه کردن، از چه دستگاهی می توان استفاده کرد؟

۱- از مو پیچ

۲- از هیچ دستگاهی نمی توان استفاده کرد

۳- از دستگاه لیزر

۴- از دستگاه بخار  ☑

لبخند تست پیرایشگر موی زنانهلبخند

 ۱۱) به نابود کردن عوامل بیماری زا از بافت های زنده……میگویند؟

۱- ضد عفونی کردن ☑

۲- گند زدایی

۳- استریل کردن

۴- سترون کردن

 ۱۲) در ارائه ی خدمات مشاوره رایانه ای چه مواردی مشخص می شوند؟

۱- تغییرات چهره، تغییرات رنگ مو  ☑

۲- نوع مواد مصرفی، نوع مو

۳- نوع پوست، جنس مواد مصرفی

۴- شرکت سازنه مو، رنگ مو

 ۱۳) کدامیک از موارد باعث ایجاد احساسات منفی در مشتری خواهد شد؟

۱- داشتن رفتار غیر دوستانه  ☑

۲- داشتن ارتباط موثر

۳- داشتن مهارت کافی

۴- داشتن روی کشاده و مهربان

 ۱۴) برای ایجاد رابطه ی سالم با مشتری؟

۱- از تهدید و کنایه بپرهیزید  ☑

۲- ارتباط شخصی بر قرار کنید

۳- وسایل را استریل کنید

۴- ار ماسک استفاده کنید.

 ۱۵) از بین امراض مو، کدام مسری است؟

۱- سفیدی مو

۲- موخوره

۳- کچلی  ☑

۴- صدف

 

۱۶) مو از چه پروتئینی تشکیل شده است؟

۱- منزیم

۲- گراتین  ☑

۳- پتاسیم

۴- هیدروژن

 ۱۷) فولیکول مو چست؟

۱- رشد مو از ریشه یا غدد فولیکول شروع می شود.  ☑

۲- آب رسانی به مو جهت رشد را فولیکول می گونید.

۳- ماده شاخی مو را فولیکول گویند

۴- پولک های مو را فولیکول گویند.

 ۱۸) انواع شوره سر را نام ببریند؟

۱- ۲ نوع شوره خشک و چرب  ☑

۲- ۲ نوع شوره چرب و سبوره

۳- فقط شوره چرب وچوسته ای

۴- فقط شوره خشک و گرده ای

 ۱۹) لایه های اصلی پوست بدن انسان چه نام دارد؟

۱- اپیدرم و بشره و درم

۲- جلد و وهیپودرم

۳- زیر جلد و درم

۴- اپیدرم و درم، هیپودرم  ☑

 ۲۰) پوست به چند دسته تقسیم می شود آن ها رانام ببرید؟

۱- سه دسته: خشک، چرب، معمولی

۲- دو دسته: خشک و چرب

۳- پیج دسته: معمولی، چرب، خشک، مختلط، حساس  ☑

۴- یک دسته فقط پوست مختلط

 ۲۱) مواد مصرفی آرایش مو شامل چه چیزهایی است؟

۱- ژل یا موس و نافت و سنجاق های مرئی و نامرئی

۲- ژل، موس، تافت، اسپری حالت دهنده و کاندیشنر  ☑

۳- سشوار، تافت، کرم مو، اتوی مو

۴- انواع پرونزها و کرم و مواد براف کننده مو

۲۲) چرا نباید موها را در حالت خیس شانه کرد؟

۱- زیرا موها پف وز میکند

۲- زیرا موها خشک می شوند

۳- زیرا نیروی بیش تری صرف موها می شکند.  ☑

۴- زیرا موها حالت کاملا صاف و لخت می ماند.

 ۲۳) مدت مکث نرم کننده ها روی مو چقدر است؟

۱- ۴۵ دقیقه

۲- ۱ الی ۵ دقیقه

۳- ۱۵ دقیقه

۴- ۵ الی ۱۰ ذقیقیه

 ۲۴) در تکنیک حالت دهی اندازه پیتاژ به چه عامل بستگی دارد؟

۱- طول مو  ☑

۲- عرض مو

۳- ضخامت مو

۴- حجم مو

 ۲۵) با توجه به ویژیگی شانه برای کارهای مختلف استفاه می شود؟

۱- با توجه به میزان فاصله بین دندانه های شانه برای کارهای مختلف استفاده میشود  ☑

۲- با توجه به رنگ شانه برای کارهای مختلف استفاده میشود

۳- با توجه به دسته شانه برای کارهای مختلف استفاده میشود.

۴- با توجه به میزان کوچکی وبزرگی شانه برای کارهای مختلف استفاده می شود.

 ۲۶) چه مدال مویی مناسب افرادی که دارای پیشانی و گردن بلند هستند می باشد؟

۱- کوپ تخم مرغی

۲- قارچ

۳- پر۱۸۰  ☑

۴- کرنلی

 ۲۷) چه عاملی راز موفقیت یک پیرایشگر می باشد؟

۱- گوش سپردن به خواسته های مشتری با توجه به رنگ مو

۲- استفاده از اطلاعات خود در امر پیرایش، احترام به خواسته های میشتری  ☑

۳- موقعیت اجتماعی مناسب، شامل ظاهر مو، رنگ مو

۴- استفاده از اطلاعات خود در امر پیرایش، احترام به خواسته های مشتری

 ۲۸) تقسم بندی افقی با زاویه ی صفر مربوط به کدام مدل مو می باشد؟

۱- کوش

۲- قارچ

۳- صاف  ☑

۴- لایه لایه

 ۲۹) در مدل لایه لایه پشت گردن های چاق چگون کوتاه میشود؟

۱- چهار گوش کوتاه

۲- سه گوش کوتاه  ☑

۳- چاق اریب کوتاه

۴- چاق صاف کوتاه

خرید اینترنتی کتاب پیرایشگر موی زنانه

 ۳۰) هنگام که فقط نوک مو زیگزاک شده باشد پیناژ با چه ابزاری انجام میشود؟

۱- با تیغ پیتاژ

۲- با نوک قیچی پیتاژ

۳- با نوک قیچی معمولی  ☑

۴- با شانه پیتاژ

 ۳۱) کم حجم کردن در وسط تارهای مو باعث چه عاملی می شود؟

۱- باعث حجمیم شدن سطح فرم سر میشود.  ☑

۲- باعث کم حجم شدن موها می شود.

۳- باعث لخت وسنگین شدن مطح فرم میشود

۴- باعث مواج و فرم شدن موها می شود.

 ۳۲) اساس مدل در کوتاهی یعنی چه؟

۱- مقایسه ی ابعاد فیزیکی

۲- شناخت زاویه

۳- نگاهی ساده و سطح به مدل مو  ☑

۴- استفاده از زاویه های مختلف در کوتاهی

 ۳۳) با مقایسه ابعاد فیزیکی و ویژگی های واقعی مدل به چه پی میبریم؟

۱- اساس مدل

۲- جزئیات مدل  ☑

۳- خلاصه ی مدل

۴- جنس مو

 ۳۴) چه عاملی در ماشین موزنی مقدار کوتاه کردن مورا تعیین می کند؟

۱- تیز بودن لبه ی تیغ

۲- کوتاهی مورد نظر

۳- ماشین اصلاح دستی

۴- فاصله ی دندانه تیغ ها  ☑

 ۳۵) بهترین روغن برای تیغه های ماشین موزنی چیست؟

۱- روغن ها مو

۲- روغن های رقیق و طبیعی   ☑

۳- مخلوط روغن با نفت سیاه

۴- کرم مو

 ۳۶) تمرکز موها در یک منطقه را چه میگویند؟

۱- وزن مو  ☑

۲- صخامت مو

۳- سبکی مو

۴- مدل مو

 ۳۷) براسینگ به صورت فر توسط چه برس هایی است؟

۱- نازک و ظرف  ☑

۲- برس نسبتا بزرگ

۳- برس احتیاج نیست

۴- برس های خیلی بزرگ

 ۳۸) فرم دادن موهای مجعد به چه صورتی می باشد؟

۱- از حرارت داغ سشوار استفاده میکنیم.

۲- از دیفیوزر استفاه می کنیم.  ☑

۳- از کلید المنت استفاده میکنیم.

۴- موها را دو بار سشوار میکنیم.

 ۳۹) چه زمانی از ویتامین مخصوص موهای خشک استفاده میشود؟

۱- قرار گرفتن زیاد در معرض آفتاب

۲- بعد از رنگ

۳- بعد از فر کردن

۴- قرار گرفتن زیاد در معرض آفتاب بعد از رنگ و بعد از فر کردن مکرر  ☑

 ۴۰) چه وقت موها هیدراته میشود؟

۱- موها سالم و براق و روشن باشد.

۲- موها آسیب دیده، خشک و خشن و شکننده باشد.

۳- موها سالم و براق و روشن باشد.

۴-  موها آسیب دیده، خشک و خشن و شکننده باشد.  ☑