انتشارات کتاب اطهر

انجام کلیه امور چاپ و نشر و تکثیر

انتشارات کتاب اطهر

انجام کلیه امور چاپ و نشر و تکثیر

انتشارات کتاب اطهر

حریفی که از وی نیازرد کس
بسی آزمودم، کتاب است و بس
رساند سخن را به خـوبی به بن
به بسم‌الله آغاز سازد سخن
نگیرد به کس سبقت ازهیچ باب
از او تا نپرسی نگوید جواب
توان خـواند در لـوح پیشانیش
خـط سرنوشت سخـن‌دانیش
زطورش به خلوتگه انجمن
همه خاموشی، با تو گوید سخن
کند مستمع، گر قبول ِکتاب
توان گفت در وصف او صدکتاب

۳۵ مطلب با موضوع «کتاب های منتشر شده :: کتاب فنی و حرفه ای :: آرایش و زیبایی» ثبت شده است

کتاب درسی متعادل ساز چهره زنانه

| دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳ ق.ظ

 کتاب متعادل ساز چهره زنانه شامل 12 فصل است که عناوین آن شامل:
1-  آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی
2-  ﻣﺸﺎوره و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮی
3-  آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آراﯾﺶ
4-  آﻣﺎده ﺳﺎزی اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﭼﻬﺮه
5-  ﻣﺘﻌﺎدلﺳﺎزی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و اﺑﺮو
6-  آراﯾﺶ ﭼﺸﻢ
7-  ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺑﯿﻨﯽ، ﮔﻮﻧﻪ و ﻟﺐ
8-  ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﭼﺎﻧﻪ، ﻓﮏ، ﻏﺒﻐﺐ و ﮔﺮدن

نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه

| دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۵۱ ق.ظ

 نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه

با جواب

 ۱) به کاربردن چه رنگ کرم پودری باعث رنگ پریدگی پوست می شود؟

۱- کرم پودر سفید

۲- کرم پودر زرد

۳- کرم پودر صورتی

۴- کرم پودر خاکستری

 ۲) لک و پیس چیست؟

۱- نوعی بیماری پوستی که لکه های ی از پوست با رنگ روشن تر دیده می شود. ✅

۲- نوعی بیماری پوست که لکه هایی از پوست با رنگ تیره تر دیده می شود.

۳- نوعی بیماری قارچی پوست

۴- نوعی بیماری پوستی که پوست به صورت پوسته پوسته دیده می شود.

 3) ابروی صاف و راسته برای چه چشم هایی مناسب است؟

۱- چشم های گود و فرو رفته ✅

۲- چشم های ریز

۳- چشم های گرد

۴- چشم های پف دار

 ۴) برای اصلاح پیشانی های  کوچک از چه روشی استفاه می شود؟

۱- استفاده از اصلاح کننده رنگ روشن در پیشانی ✅

۲- استفاده از اصلاح کننده رنگ تیره در پیشانی

۳- استفاده از اصلاح کننده رنگ تیره در کنار پیشانی

۴- استفاده از اصلاح کننده رنگ روشن درکناره های پیشانی و رنگ تیره در وسط پیشانی

 

دانلود کتاب متعادل سازی چهره زنانه

 

۵) ابروها باید دارای…..؟

۱- خط منحنی ساده باشد.

۲- ضخامت ساده باشد.

۳- ضخامتی باشد که به تدریج از آن کاسته شده ✅

۴- انحنای خاصی باشد.

 ۶) برای برطرف کردن نقایص ابرو در آرایش از چه مواردی استفاده می شود؟

۱- خط لب

۲- مداد ابرو، ساده مناسر ابرو ✅

۳- بوته قیکس

۴- روژ گونه

 ۷) برای چشمانی که حالت بسته دارند چه آرایش چشمی مناسب است؟

۱- استفاده از خط چشم مشکی در طول پلک بالایی

۲- خط چشم ضخیم در گوشه داخلی پلک بالایی

۳- آریش گوشه های داخلی چشم کم رنگ باشد. ✅

۴- آرایش گوشه های داخلی چشم پر رنگ باشد.

 ۸) برای مواد داخل چشم اگر چشم درشت باشد از چه رنگ مدادی استفاده می شود؟

۱- نقره ای فسفری

۲- قهوه ای، مشکی ✅

۳- نقره ای، قهوه ای

۴- قهوه ای، فسفری

 ۹) برای گرد کردن چشم های کوچک چه باید کرد؟

۱- از خط چشم در پلک بالای و پائینی استفاده کنید و سایه باید در گوشه های چشم بیشتر باشد.

۲- از خط چشم در پلک بالایی و پائیینی استفاده کنید و سایه باید در مرکز بیشتر باشد. ✅

۳- از خط چشم فقط در پلاک بالایی استفاده کنید و سایه باید در گوشه های چشم بیشتر باشد

۴- از خط چشم فقط در پلک پائینی استفاده کنید و سایه باید در گوشه های چشم بیشتر باشد.

 1۰) برای گرد کردن چشم های کوچک از….. در پلک بالایی و پائینی استفاده کنید.

۱- سایه

۲- آکوای سفید

۳- خط چشم ✅

۴- پنکنیک

 

تست  متعادل سازی چهره زنانه

 

11) برای اصلاح چشم های نزدیک به هم چه باید کرد؟

۱- فاصله دو ابرو را زیادتر کرده، چشم را کشیده و در جهت شقیقه ها طراحی می کنیم. ✅

۲- فاصله دو ابرو را کم تر کرده، چشم را کشیده و در جهت شقیقه ها صراحی میکنیم.

۳- فاصله دو ابرو را کم تر کرده و چشم را گرد صراحی می کنیم.

۴- فاصله دو ابرو را کم تر کرده و چشم را گردو در جهت شقیقه ها طراحی میکنیم.

 12) برای اصلاح بینی های پهن و گرد چه روشی بکار برده می شود؟

۱- سایه زدن وسط نوک بینی

۲- سایه زدن به گوشه های بینی

۳- سایه زدن گوشه های بینی

۴- سایه زدن وسط نوک بینی ✅

 13) برای اصلاح بینی ها مستقیم چه روشی بکار برده می شود؟

۱- سایه زدن وسط نوک بینی

۲- سایه زدن به گوشه های بینی

۳- سایه زدن به قسمت های بینی

۴- سایه زدن برآمدگی بینی ✅

 14) مداد لب می تواند…….رژ لب یا کمی …… از آن باشد؟

۱- همرنگ، تیره ✅

۲- همرنگ، براق تر

۳- همرنگ، روشن تر

۴- همرنگ، مات تر

 15) برای اصلاح بینی های صاف از چه روشی بکار برده می شود؟

۱- از سایه چشم تیره برای اطراف آن استفاده و جلوی آن را با یک اصلاح کننده رنگ روشن، روشن تر کنید. ✅

۲- از سایه چشم تیره برای اطراف آن استفاده و جلوی آن را با یک اصلاح کننده رنگ تیره، تیره تر کنید.

۳- از سایه چشم روشن برای اطداف آن استفاده و جلوی آن را با یک اصلاح کننده رنگ روشن، روشن تر کنید.

۴- از سایه چشم روشن برای اطراف آن استفاده و جلوی آن را با یک اصلاح کننده رنگ تیره، تیره تر کنید.

 16) برای اصلاح بینی دراز چه روشی بکار برده می شود؟

۱- قسمتی پایینی نوک بینی را سایه زده یا پلک های پایینی را تیره کنید. ✅

۲- برآمدگی بینی را سایه بزننید.

۳- برآمدگی بینی را سایه بزنید.

۴- قسمت پایینی نوک بینی را روشن یا پلک های پایینی را تیره کنید.

 17) برای متعادل سازی چهره مربع در روی سطح فک، چگونه عمل می شود؟

۱- روی سطح فک سایه ی تیده استفاده گردد. ✅

۲- روی سطح فک ها روشن می شود.

۳- روی سطح فک ها از رنگ با تن ناریجی استفاده می گردد.

۴- روی سطح فک ها از رنگ با تن زرد استفاده می گردد.

 18) برای متعادل سازی چهره مثلث با قاعده پهن روی سطح فک ها چگونه عمل میشود؟

۱- روی فک ها سایه تیره کار می کنیم. ✅

۲- روی فک ها روشنی می دهیم.

۳- روی فک ها رنگ با تن نارنجی می دهیم.

۴- روی فک ها رنگ با تن زرد می دهیم.

 19) برای متعادل سازی چهره مثلث راس به چانه روی سطح فک ها چگونه عمل میشود؟

۱- از جایی که فک ها شروع می شود سایه تیره و روی فک را سایه روشن می زنینم. ✅

۲- از جایی که فک ها شروع می شود روشنی و روی فک ها را سایه تیده می زنیم.

۳- از جایی که فک ها شروع می شود تا آخرش سایه تیره می زنیم.

۴- از جایی که فک ها شروع می شود تا آخرش روشنی می زنیم.

 

کتاب تست متعادل ساز چهره زنانه فاطمه باستانی

 

20) در متعارل سازی اگر چانه ای خیلی کوچک باشد چگونه عمل می کنیم؟

۱- از لب پایین به سمت پایین را روشنی می دهیم. ✅

۲- از لب پایین به سمت پایین را تیرگی می دهیم.

۳- از لب پایین به سمت پایین ۴ درجه تیرگی می دهیم.

۴- از لب پایین ۳ درجه تیرگی می دهیم.

 21) آرایش روز چه ویژگی هایی دارد؟

۱- آرایش روز آرایش محو می باشد. ✅

۲- آرایش روز آرایشی غلیظ است.

۳- آرایش روز آرایشی براق است.

۴- آرایش روز آرایشی تیره است.

 22) در آرایش روز فوندیشن چه ویژگی باید داشته باشد؟

۱- فن باید مات باشد. ✅

۲- فن باید براق باشد.

۳- فن باید دو درجه تیره تر از پوست باشد.

۴- فن باید سه درجه تیره تر از پوست باشد.

 23) در آرایش روز رژ گونه چه ویژگی باید داشته باشد؟

۱- رژ گونه خیلی ملایم به گونه زده شود. ✅

۲- رژ گونه قرمز به گونه زرد شود.

۳- رژ گونه به اندازه کافی به گونه زده شود.

۴- رژ گونه نارنجی به گونه زده شود.

 24) برای هماهنگی آرایش صورت برای چشم های آبی از چه رنگ رژ لبی استفده می گردد.

۱- رژ لب نازنجی یا قرمز یا صورتی بژ رنگ ✅

۲- رژ لب قهوه ای

۳- رژ لب زرشکی

۴- رژ لب بنفش

 25) در آرایش روز سایه چه ویژگی باید داشته باشد؟

۱- سایه را خیلی ملایم بزنید که فقط چشم خوش حالت گردد. ✅

۲- سایه را خیلی غلیظ بزنیم.

۳- سایه راخیلی تیره استفاده کنید.

۴- سایه را براق کار کنید.

 26) نام دیگر گریم  اکسپرسیون چیست؟

۱- گریم ماسک ✅

۲- کریم  ملایم

۳- گریم متعادل

۴- گریم معمولی

 27) گریم اکسپرسیون چیست؟

۱- با رنگ و روغن ماسک ظریف بر چهره شخص کشیده می شود. ✅

۲- بسیار گریم های معمولی می باشد.

۳- گریمی متعادل برای همه می باشد.

۴- جزو گریم های معمولی می باشد.

 28) عکاسی یعنی…….

۱- نور ✅

۲- نور و سایه

۳- شایه

۴- زیبا و فانتزی بودن

 29) نورپردازی نباید……..

۱- در صورت مشتری سایه ایجاد کند مگر اینکه آرایش به صورت بامتقارن باشد. ✅

۲- در صورت مشتری سایه ایجاد کند تا نواقص کار مشخص شود.

۳- در صورت مشتری سایه ایجاد کند با رنگ های زمینه صورت نامتقارن شوند.

۴- یباید در صورت مشتری سایه ایجاد کند که برای آرایش شب مناسب است.

 30) برای افکت های خوب رنگ قرمز در عکاسی باید چه کار کرد؟

۱- رنگ قرمز تیره به کار می رود. ✅

۲- رنگ قرمز روشن به کار رود.

۳- پایه رنگ قرمز روشن باشد.

۴- پایه رنگ قرمز تیره باشد.

کتاب درسی پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

| دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۹:۵۵ ق.ظ

کتاب پیرایشگر ابرو و صورت زنانه شامل  9فصل  می باشد که به شرح ذیل است:
1. آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی
2. ﻣﺸﺎوره و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮی
3. ﻣﻮزداﯾﯽ(دﭘﯿﻼﺳﯿﻮن)
4. اﺻﻼح ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﻨﺪ
5. ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮزداﯾﯽ
6. ﻓﺮم دادن ﺑﻪ اﺑﺮو

نمونه سوالات پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

| دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۹:۴۱ ق.ظ

نمونه سوالات آزمون پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

با جواب

۱) چرا جعبه ی کمک های اولیه در آرایشگاه ضروری است؟

۱- برای جلوگیری از رنگ پریدگی افراد

۲- برای این که کار ما بهتر انجام شود.

۳- برای جلوگیری از سوختگی مواد شیمیایی ☑

۴-  ۱و۲

 ۲) زباله دارن ها در محیط کار هر چند وقت باید تخلیه وضد عفونی شوند؟

۱- دوبار در روز

۲- هر روز ☑

۳- دو روز یک بار

۴- هفته ای یک بار

۳) برق گرفتگی به طور ناگهانی کدام سیستم بدن را تحریک می کند؟

۱- سیستم قلب

۲- سیستم عصبی

۳- سیستم مغز

۴- سیستم اعصاب و قلب ☑

 ۴) ایمنی چیست؟

۱- فکر و اندیشه نو برای جلوگیری از هر نوع پیش آمد

۲- تربیر و برنامه ریزی که برخاسته از فکر باشد.

۳- تربیری عاقلانه برای جلوگیری از هر نوع پیش آمد. ☑

۴- تمام موارد

 ۵) وسایل مناسب برای اصلاح صورت کدام گیوینه می باشد؟

۱- الکل صنعتی،آب پاش،پنبه،روسری

۲- کرم ضد التهاب،کرم مرطوب کننده،دستکش،پیبه

۳- الکل،پیبه،تل،روسری،انواع نخ،پیش بند ☑

۴- تل،پنبه،کرم مرطوب کننده،دستکش،کاسه رنگ

 

کتاب  پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

 

۶) کرم ضد التهاب بهتر است از چه نوعی انتخاب شود؟

۱- بی حس کننده ی کمتر

۲- تمیز کنندگی کمتر

۳- کورتون کمتر ☑

۴- پودر کمتر

 ۷) موهای ضخیم صورت را چگونه بر می داریم؟

۱- اول با نخ ضخیم و بعد با نخ نازک موها را برمیداریم. ☑

۲- موهای ضخیم را قیچی کرده و با موچین آنها را برمیداریم.

۳- آنها را فقط بامومک یا موکن می توان برداشت.

۴- اول با نخ نازک و بعد با نخ ضخیم بر میداریم.

 ۸) نخ بند با ضخامت متوسط برای برداشتن موهای….و محل قرار گرفتن صندلی کار کجاست؟

۱- کرکی،محل نشستن مشتری

۲- نازک،محل تابش نور ومتناسب باقد مشتری ☑

۳- ضخیم،در مقابل پنجره ای که باز

۴- پرپشت،در مقابل آینه دیواری

۹) لوازم اپیلاسیون موقت کدامند؟>

1- مومک،موکن برقی

۲- اپی لیدی، بند

۳- موکن دستی یک فنر و دوفنره

۴- همه ای موارد ☑

 ۱۰) پس از دپیلاسیون استفاده از چه موادی مضراست و پودر تالک چه رنگی است؟

۱- اسپری وضدالتهاب،زرد

۲- عطر و ضدالتهاب،رنگ پرزهای صورت

۳- کرم و ترمیم کننده، نقره ای

۴- ایپری،عطر و لوسیون های خوشبو کننده، سفید ☑

 ۱۱) از داروی لیدوکایین در چه نواحی نباید استفاده کرد؟

۱- روی چانه،گوش ها و لب ها

۲- روی گونه و گردن و چانه

۳- نواحی وسیعی از پوست ومخاز ☑

۴- روی پیشانی و گوش وگردن

 ۱۲) اوج اثر داروی بنز و کایین چند دقیقه می باشد؟

۱- ۱دقیقه ☑

۲- ۱۰دقیقه

۳- ۵دقیقه

۴- ۳۰دقیقه

 ۱۳) برداشتن متوالی و براشیدن زیار ابروها باعث چه می شود؟

۱- باعث ضعیف و کم پشت شدن ابرز ☑

۲- باعث تقویت و مرتب شدن ابرو

۳- باعث تنک شدن و زیبا شدن ابرز

۴- باعث کم شدن ابرو

 ۱۴) بعد از انجام اصلاح صورت،بهتر است برای کم کردن التهاب از چه روشی استفاده کنیم؟

۱- از الکل ۹۰ درجه که با آب مخلوط شود.

۲- از کرم های ضدالتهاب یا کیسه یخ ☑

۳- از کرم پودر رنگ روشن

۴- از پودر تالک یا پنکیک

 ۱۵) روش از بین بردن دائمی موهای صورت کدام گزینه می باشد؟

۱- فلاش لامپ،لیزر،الکترولیز ☑

۲- استفاده از موبر و موکن برقی

۳- استفاده از مومک و ماسین مو زنی

۴- لیز،موچین و بند

دانلود کتاب پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

 

۱۶) بعد از موزدایی با وکس از چه محصولی استفاده می شود؟

۱- ژل ضدالتهاب ☑

۲- ژل چرب کننده

۳- روغن زیتون

۴-  ژل براق کننده

 ۱۷) کدام گزینه مناست ابروی هشتی می باشد؟

۱- صورت گرد

۲- صورت کشیده

۳- صورت مربع

۴- صورت گلابی ☑

 ۱۸) از گوشه ی داخلی چشم،خطی عمود به سمت ابرو رسم کنید،از برخورد این خط با ابرو…….به وجود می آید؟

۱- تاج ابرو

۲- زاویه ی ابرو

۳- حد ابرو

۴- سر ابرو ☑

 ۱۹) چرا هنگام برداشتن ابرو از دستکش یکبار مصرف استفاده نمود؟

۱- چون ممکن است دست به خون آلوده شود. ☑

۲- با دستکش کار کردن راحت تر است.

۳- با دستکش یخ را راحت تر می گیریم.

۴- ۲و۳

 ۲۰) فرم یک صورت ایده ال دارای چه ویژگی هایی است؟

۱- طول و عرض صورت با هم مساوی و پهنای صورت در انتهای دو چشم بوده و چشم درشت باشد.

۲- سه قسمت پیشانی،بینی ولب با یکدیگر برابر و هر کدام یک دوم کشیدگی صورت را تشکیل داده باشد.

۳- فاصله ی دو چشم به اندازه ی یک چشم و فاصله ی بین پلک پایین هنگام بسته بودن چشم تا زیر ابرو به اندازه ی عیبیه ی چشم باشد.

۴- در ازای صورت از رستنگاه مو در پیشانی تا نوک چانه یک ونیم برابر پهنای صورت ار انتهای دو ابرو باشد. ☑

 ۲۱) اگر طول و عرض صورت یکی باشد مشخصات کدام چهره است؟

۱- چهری گرد ☑

۲- چهره ی مربع

۳- چهره ی کشیده

۴- چهره ی قلبی

 ۲۲) قسمت های مختلف ابرو را چگونه نامگذاری می کنیم؟

۱- ابتدا و انتهای آن قسمت ☑

۲- هد قسمت ابرو فقط ابتدا دارد.

۳- هر قسمت ابرو فقط انتها دارد.

۴- هر قسمت ابرو را زازیه ابرو می نامند.

 ۲۳) برای تقسیم بندی ابرو چه قسمت هایی از چشم مدنظر می باشد؟

۱- زاویه ی مردمک چشم

۲- زاویه عنبیه ی چشم

۳- فقط زاویه ی خارجی چشم

۴- زاویه ی داخلی و خارجی چشم ☑

 ۲۴) نقطه ی تلاقی سر ابرو کدام قسمت ها می باشند؟

۱- انتهای سر ابرو با ابتدای زاویه ی ابرو ☑

۲- انتهای سر ابرو اب انتهای سر ابرو

۳- انتهای سر ابرو با ابتدای دم ابرو

۴- انتهای زاویه ی ابرو با انتهای دم ابرو

۲۵) چرا هنگام برداشتن ابرو پوست را می کشیم؟

۱- پوست آسیب نبیند. ☑

۲- برداشتن ابرو سریع تر شود.

۳- موها دسته دسته کنده شود.

۴- ۲و۳

۲۶) کدام فرم سر ابرو امروزه متداولتر است؟

۱- مستطیل ☑

۲- اریب

۳- گرد

۴- هلال

۲۷) ابروهای که انتهای آن سر بالاست و ابروهایی که انتهای آن پایین است،به ترتیب چهره را چگونه نشان می دهد؟

۱- جوان تر، پیرتر ☑

۲- پیرتر، جوان تر

۳- شاداب، پیرتر

۴- سالم، شاداب

 ۲۸) برای بینی بلند و باریک و بینی پهی حالت دادن ابرو چگونه است؟

۱- نزدیک تر و دورتر

۲- دورتر و نزدیک تر ☑

۳- دورتر و دورتر

۴- نزدیک تر، نزدیک تر

 ۲۹) کمان ابرو با کدام قسمت هماهنگ می شود؟

۱- گوشه ی داخلی چشم

۲- گوشه ی خارجی چشم

۳- امتداد ابرو

۴- خط بالای چشم ☑

 ۳۰) درصورت مربع وسط ابرو چگونه است؟

۱- باید به صورت پیوسته باشد.

۲- باید با پده های بینی مساوی باشد. ☑

۳- باید فاصله اش زیاد باشد.

۴- به رلخواه مشتری می باشد.

 ۳۱) کسانی که پیشانی پهن دارند،فرم ابرو چگونه بهتر است،باشد؟

۱- بلند نباشد. ☑

۲- کوتاه نباشد.

۳- نازک باشد.

۴- نازک نباشد.

 

نمونه سوالات رایگان پیرایشگر ابرو وصورت زنانه

 

۳۲) کسانی که بینی بلند دارند ابرو چگونه برداشته میشود؟

۱- ابروی پیوسته و سر آن چهار گوش باشد.

۲- سر ابرو گرد و ابرو به هم چسبیده باشد.

۳- ابرو با کمان زیاد و سر ابرو گرد باشد.

۴- بین دو ابرو فاصله و سر ابرو گرد باشد. ☑

 ۳۳) خوصیات چهره ی گرد کدام است؟

۱- دراز و پهنای صورت با هم تفاوت دارند،گونه ها کمترین عرض را دارند،چانه باریک

۲- ایتخوان های گونه پهن،دازی صورت کوچک تر از پهنای صورت،ایتخوان چانه کشیده

۳- دراز و پهنای صورت تقریبا یک اندازه،صورت در قسمت گونه ها بیشترین عرض را پیدا می کند. ☑

 ۴- پیشانی تا حدودی کوتاه،صورت در شقیقه ها بیشترین پهنا را دارد.

 ۳۴) مشخصات چهره ی لوزی کدام است؟

۱- پیشانی،گونه و فک تقریبا یک اندازه،استخوان چانه کشیده و باریک است.

۲- پیشانی،استخوان های گونه و قک تقریبا بکسان و در امتداد یک خط قرار گرفته اند.

۳- پیشانی،پهن تر ازچانه،استخوان های گونه برجسته تر از سایر قسمت ها می باشد.

۴- صورت به طور شاخص زاویه دار،پیشانی تا حدودی کوتاه و صورت در شقیقه ها بیشترین پهنای را دارد. ☑

 ۳۵) ابروهای مناسب برای صورت های کشیده کدام گزینه می باشد؟

۱- ابروی پهن ☑

۲- ابروی هشت

۳- ابروی زاویه دار

۴- ابروی کمان کوتاه

 ۳۶) برای اینکه صورت کشیده به حالت بیضی درآید،چه میکنیم؟

۱- از خط های عمودی استفاده می کنیم.

۲- از خط های زیکزاک استفاده می کنیم.

۳- از خطوط مورب استفاده می کنیم.

۴- از خطوط صاف استفاده می کنیم. ☑

 ۳۷) برای چهره های گلابی چه نوع ابرویی مناسب است؟

۱- ابرو بلند زاویه ی آن رو به شقیقه ها ☑

۲- ابروی کوتاه بدون دنباله

۳- ابروی پهن و زاویه پایین باشد.

۴- ابروی نازک و تیغ زده

 ۳۸) برای جلوگیری از التهاب صورت و محافظت از پوست بعد از بند از چه موادی استفاده میکنیم؟

۱- لوسیون ضدالتهاب،ماسک ضدالتهاب،کیسه ی یخ ☑

۲- کرم مرطوب کننده،کیسه ی سخ، آب گرم

۳- کرم پودر یا فوندیشن،پنکیک،پودر تالک

۴- پنکیک،کرم مرطوب کننده،پودر تالک

 ۳۹) بارزترین مشخصه ی صورت به فرم مربع کدام است؟

۱- عمومیت چندانی ندارد.

۲- گونه ها تخت است.

۳- استخوان های فک گوشه دار هستند. ☑

۴- استخوان های فک زاویه دار نیستند.

 ۴۰) پس از بند،چه کاری برای التهاب پوست انجام می دهیم؟

۱- از دستگاه حرارتی یا الکل استفاده میکنیم.

۲- از کرم مرطوب کننده استفاده می کنیم.

۳- از فون آرایشی استفاده می کنیم.

۴- از کیشه ی یخ یا کرم ضدالتهاب استفاده میکنیم. ☑

نمونه سوالات پیرایشگر موی زنانه

| يكشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۸:۳۳ ق.ظ

نمونه سوالات پیرایشگر موی زنانه

با جواب

۱) رطوبت مناسب برای  سالن آرایشگاه چند درصد است؟

۱- ۵۰% ☑

۲- ۳۵%

۳- ۶۰%

۴- ۴۰%

 ۲) چه عاملی سبب حفظ سلامتی و جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد میشود؟

۱- تمیز کردن وسایل و میحط کار باعث می شود.

۲- حفظ بهداشت محیط کار باعث می شود.

۳- آشنایی با روش های ضد عفونی کردن وسایل و تجهیزات محیط کار ☑

۴- شستسوی روزانه محیط کار باعث میشود.

 ۳) کپسول های آتش نشانی را هر چند وقت یک بار باید امتحان نمود؟

۱- هر دو هفته یکبار

۲- هر هفته یکبار

۳- هر سال یکبار ☑

۴- هر دو ماه یکبار

 ۴) هنگام بحث و شکایت از چه راه هایی مشتری را آرام میکنیم؟

۱- دعوت به آرامش، جدی گرفتن شکایت، توضیح در طول کار ☑

۲- عصبانی شده و با صدای بلند با مشتری صحبت می کنیم

۳- شکایت مشتری را جدی نگرفته، توضیح در طول کار

۴- بی توجهی به مشتری، عدم توضیح کار

 ۵) احتمال چین و چروک در کدام یک از پوست های نام برده شده بیشتر است؟

۱- نرمال

۲- مختلط

۳- چرب

۴- خشک ☑

دانلود کتاب پیرایشگر موی زنانه

 

۶) روش کوتاه کردن با تیغ مانند قیچی به چه نحوی می باشد؟

۱- از پشت به پشت

۲- از جلو یا پشت ☑

۳- از جلو به اریب

۴- ار اریب به جلو

 ۷) پیتاژ کردن به صورت (موها را به صورت عمود در دست گرفته به حالت اریب حدود سه سانت از انتهای مو را به صورت زیگزاک کوتاه میکنیم) بیشتر برای کدام قسمت از سر انجام می شود؟

۱- جلوی چتری و چتر در بالا

۲- پاگوش ها وقسمت پشت سر، تاج سر

۳- تام سر و نوک پوست سر، تاج سر

۴- جلوی چتری و جتری در بالای سر، پاگوشها و قسمت پشت سر☑

 ۸) براشینک یعنی……….

۱- تغییر ساده فیزیکی موها  ☑

۲- تغییر رنگ موها

۳- تغییر در عملکرد موها

۴- واکنش غیر طبیعی موها

 ۹) هنگام وینامیه موها پوست را چند دقیقه ماساژ میدهیم؟

۱- ۲ تا ۳ دقیقه 

۲- ۳تا ۵ دقیقه  ☑

۳- ۵ تا ۷ دقیقه

۴- ۱۵ دقیقه

 ۱۰) زمان ویتامینه کردن، از چه دستگاهی می توان استفاده کرد؟

۱- از مو پیچ

۲- از هیچ دستگاهی نمی توان استفاده کرد

۳- از دستگاه لیزر

۴- از دستگاه بخار  ☑

لبخند تست پیرایشگر موی زنانهلبخند

 ۱۱) به نابود کردن عوامل بیماری زا از بافت های زنده……میگویند؟

۱- ضد عفونی کردن ☑

۲- گند زدایی

۳- استریل کردن

۴- سترون کردن

 ۱۲) در ارائه ی خدمات مشاوره رایانه ای چه مواردی مشخص می شوند؟

۱- تغییرات چهره، تغییرات رنگ مو  ☑

۲- نوع مواد مصرفی، نوع مو

۳- نوع پوست، جنس مواد مصرفی

۴- شرکت سازنه مو، رنگ مو

 ۱۳) کدامیک از موارد باعث ایجاد احساسات منفی در مشتری خواهد شد؟

۱- داشتن رفتار غیر دوستانه  ☑

۲- داشتن ارتباط موثر

۳- داشتن مهارت کافی

۴- داشتن روی کشاده و مهربان

 ۱۴) برای ایجاد رابطه ی سالم با مشتری؟

۱- از تهدید و کنایه بپرهیزید  ☑

۲- ارتباط شخصی بر قرار کنید

۳- وسایل را استریل کنید

۴- ار ماسک استفاده کنید.

 ۱۵) از بین امراض مو، کدام مسری است؟

۱- سفیدی مو

۲- موخوره

۳- کچلی  ☑

۴- صدف

 

۱۶) مو از چه پروتئینی تشکیل شده است؟

۱- منزیم

۲- گراتین  ☑

۳- پتاسیم

۴- هیدروژن

 ۱۷) فولیکول مو چست؟

۱- رشد مو از ریشه یا غدد فولیکول شروع می شود.  ☑

۲- آب رسانی به مو جهت رشد را فولیکول می گونید.

۳- ماده شاخی مو را فولیکول گویند

۴- پولک های مو را فولیکول گویند.

 ۱۸) انواع شوره سر را نام ببریند؟

۱- ۲ نوع شوره خشک و چرب  ☑

۲- ۲ نوع شوره چرب و سبوره

۳- فقط شوره چرب وچوسته ای

۴- فقط شوره خشک و گرده ای

 ۱۹) لایه های اصلی پوست بدن انسان چه نام دارد؟

۱- اپیدرم و بشره و درم

۲- جلد و وهیپودرم

۳- زیر جلد و درم

۴- اپیدرم و درم، هیپودرم  ☑

 ۲۰) پوست به چند دسته تقسیم می شود آن ها رانام ببرید؟

۱- سه دسته: خشک، چرب، معمولی

۲- دو دسته: خشک و چرب

۳- پیج دسته: معمولی، چرب، خشک، مختلط، حساس  ☑

۴- یک دسته فقط پوست مختلط

 ۲۱) مواد مصرفی آرایش مو شامل چه چیزهایی است؟

۱- ژل یا موس و نافت و سنجاق های مرئی و نامرئی

۲- ژل، موس، تافت، اسپری حالت دهنده و کاندیشنر  ☑

۳- سشوار، تافت، کرم مو، اتوی مو

۴- انواع پرونزها و کرم و مواد براف کننده مو

۲۲) چرا نباید موها را در حالت خیس شانه کرد؟

۱- زیرا موها پف وز میکند

۲- زیرا موها خشک می شوند

۳- زیرا نیروی بیش تری صرف موها می شکند.  ☑

۴- زیرا موها حالت کاملا صاف و لخت می ماند.

 ۲۳) مدت مکث نرم کننده ها روی مو چقدر است؟

۱- ۴۵ دقیقه

۲- ۱ الی ۵ دقیقه

۳- ۱۵ دقیقه

۴- ۵ الی ۱۰ ذقیقیه

 ۲۴) در تکنیک حالت دهی اندازه پیتاژ به چه عامل بستگی دارد؟

۱- طول مو  ☑

۲- عرض مو

۳- ضخامت مو

۴- حجم مو

 ۲۵) با توجه به ویژیگی شانه برای کارهای مختلف استفاه می شود؟

۱- با توجه به میزان فاصله بین دندانه های شانه برای کارهای مختلف استفاده میشود  ☑

۲- با توجه به رنگ شانه برای کارهای مختلف استفاده میشود

۳- با توجه به دسته شانه برای کارهای مختلف استفاده میشود.

۴- با توجه به میزان کوچکی وبزرگی شانه برای کارهای مختلف استفاده می شود.

 ۲۶) چه مدال مویی مناسب افرادی که دارای پیشانی و گردن بلند هستند می باشد؟

۱- کوپ تخم مرغی

۲- قارچ

۳- پر۱۸۰  ☑

۴- کرنلی

 ۲۷) چه عاملی راز موفقیت یک پیرایشگر می باشد؟

۱- گوش سپردن به خواسته های مشتری با توجه به رنگ مو

۲- استفاده از اطلاعات خود در امر پیرایش، احترام به خواسته های میشتری  ☑

۳- موقعیت اجتماعی مناسب، شامل ظاهر مو، رنگ مو

۴- استفاده از اطلاعات خود در امر پیرایش، احترام به خواسته های مشتری

 ۲۸) تقسم بندی افقی با زاویه ی صفر مربوط به کدام مدل مو می باشد؟

۱- کوش

۲- قارچ

۳- صاف  ☑

۴- لایه لایه

 ۲۹) در مدل لایه لایه پشت گردن های چاق چگون کوتاه میشود؟

۱- چهار گوش کوتاه

۲- سه گوش کوتاه  ☑

۳- چاق اریب کوتاه

۴- چاق صاف کوتاه

خرید اینترنتی کتاب پیرایشگر موی زنانه

 ۳۰) هنگام که فقط نوک مو زیگزاک شده باشد پیناژ با چه ابزاری انجام میشود؟

۱- با تیغ پیتاژ

۲- با نوک قیچی پیتاژ

۳- با نوک قیچی معمولی  ☑

۴- با شانه پیتاژ

 ۳۱) کم حجم کردن در وسط تارهای مو باعث چه عاملی می شود؟

۱- باعث حجمیم شدن سطح فرم سر میشود.  ☑

۲- باعث کم حجم شدن موها می شود.

۳- باعث لخت وسنگین شدن مطح فرم میشود

۴- باعث مواج و فرم شدن موها می شود.

 ۳۲) اساس مدل در کوتاهی یعنی چه؟

۱- مقایسه ی ابعاد فیزیکی

۲- شناخت زاویه

۳- نگاهی ساده و سطح به مدل مو  ☑

۴- استفاده از زاویه های مختلف در کوتاهی

 ۳۳) با مقایسه ابعاد فیزیکی و ویژگی های واقعی مدل به چه پی میبریم؟

۱- اساس مدل

۲- جزئیات مدل  ☑

۳- خلاصه ی مدل

۴- جنس مو

 ۳۴) چه عاملی در ماشین موزنی مقدار کوتاه کردن مورا تعیین می کند؟

۱- تیز بودن لبه ی تیغ

۲- کوتاهی مورد نظر

۳- ماشین اصلاح دستی

۴- فاصله ی دندانه تیغ ها  ☑

 ۳۵) بهترین روغن برای تیغه های ماشین موزنی چیست؟

۱- روغن ها مو

۲- روغن های رقیق و طبیعی   ☑

۳- مخلوط روغن با نفت سیاه

۴- کرم مو

 ۳۶) تمرکز موها در یک منطقه را چه میگویند؟

۱- وزن مو  ☑

۲- صخامت مو

۳- سبکی مو

۴- مدل مو

 ۳۷) براسینگ به صورت فر توسط چه برس هایی است؟

۱- نازک و ظرف  ☑

۲- برس نسبتا بزرگ

۳- برس احتیاج نیست

۴- برس های خیلی بزرگ

 ۳۸) فرم دادن موهای مجعد به چه صورتی می باشد؟

۱- از حرارت داغ سشوار استفاده میکنیم.

۲- از دیفیوزر استفاه می کنیم.  ☑

۳- از کلید المنت استفاده میکنیم.

۴- موها را دو بار سشوار میکنیم.

 ۳۹) چه زمانی از ویتامین مخصوص موهای خشک استفاده میشود؟

۱- قرار گرفتن زیاد در معرض آفتاب

۲- بعد از رنگ

۳- بعد از فر کردن

۴- قرار گرفتن زیاد در معرض آفتاب بعد از رنگ و بعد از فر کردن مکرر  ☑

 ۴۰) چه وقت موها هیدراته میشود؟

۱- موها سالم و براق و روشن باشد.

۲- موها آسیب دیده، خشک و خشن و شکننده باشد.

۳- موها سالم و براق و روشن باشد.

۴-  موها آسیب دیده، خشک و خشن و شکننده باشد.  ☑

نمونه سوالات پاکسازی پوست صورت زنانه

| شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۹:۵۹ ق.ظ

نمونه سوالات پاکسازی پوست صورت زنانه

با جواب

هدف ازغفونی کردن در محیط کار چیست؟

۱- نابود کردن عوامل بیماری زا در محیط های بی جان

۲- نابود کردن کل میکروبها چه بیماری زا و چه غیر بیماری زا  ☑

۳- نابود کردن کل میکروبها چه بیماری زا و چه غیر بیماری زا

۴- نابود کردن حشرات و گرد و غبار اجسام

 مواد ضد عفونی فنولی، برای ضد عفونی چه ابزاری نباید به کار رود.

۱- ظروف و تجهیزات غیر فلزی

۲- ظروف و تجیزات فلزی  ☑

۳- ابزاهایی مثل قیچی و تیرچه

۴- ظروف و تجهیزات پزشکی

 مهمترین روش پیشگیری از عفونت چیست؟

۱- ضد عفونی و شستن صورت

۲- شستشوی دست

۳- استفاده از مواد ضد عفونی، استحام  ☑

۴- استفاده از وایتکس

  ویروساز بین برنده سیستم ایمنی بدن کدام است؟

۱- یرقان

۲- ایدز  ☑

۳- هپاتیت

۴- کم خونی

دانلود کتاب پاکسازی پوست صورت

 

عمیق ترین قمست اپیدرم چه نام دارد؟

۱- خاردار

۲- مالپییگی

۳- ژزمینات  ☑

۴- گرانولوز

 کدام لایه پوست را در مقابل مواد شیمیایی و مضر محافظت میکند؟

۱- اپیدرم  ☑

۲- مزودرم

۳- درم

۴- هیپودرم

 غضروف ها، رباط، تاندون، بافت چربی کدام بافت است؟

۱- بافت مخاطی

۲- بافت پیونید  ☑

۳- بافت ماهیچه ای

۴- بافت عصبی

 ساختاری که موکلول های بزرگ تر را از مولکول هلی کوچک تر می سازند، چه نام دارند؟

۱- آنابولیسم  ☑

۲- تجزیه بافت

۳- عملکرد بافت

۴- مخاط تنفسی

  باکتری های استف در کجا به وجود می آیند؟

۱- در سطوح تاریک و سایر سطوح  ☑

۲- در سطح آلوده و سایر سطوح

۳- در قسمت تاول یا دمل چرکی

۴- در موارد مسمومیت غذایی

 توده زائد برجسته ای را که روی پوست تشکیل میشود چه نام دارد؟

۱- زگیل  ☑

۲- استرس

۳- کهیر

۴- آلرژی

 علت بیماری تب خال چیست؟

۱- تحریک سلولهای عصبی  ☑

۲- میکروبی

۳- تحریک اعصاب حس

۴- ورود باکتری به درون بدن

 کدام یک حزء اثرات استروئید ها نیست؟

۱- خارش پوست  ☑

۲- نازک شدن پوست

۳- ناول پوست

۴- وخم پوست

 

خرید اینترنتی کتاب  پاکسازی پوست صورت زنانه

 

 ترکی که بر روی پوست به داخل لایه ی درمیس نفوذ می کند، چه نام دارد؟

۱- شکاف  ☑

۲- تاولچه

۳- کهیر

۴- خراش

  نام دیگر آکنه چیست؟

۱- کهیر

۲- والگاریس  ☑

۳- تاول

۴- سبوریک

 بیماری رایچ باکتریایی که چسم را آلوده می کند و واگیر دارد، چیست؟

۱- ورم ملتحمه  ☑

۲- گل مژه

۳- زرد زخم

۴- پسوریازیس

  پیلینگ چیست؟

۱- لایه برداریست  ☑

۲- ویتامینه کردن پوست

۳- ترمیم پوست

۴- عمل فیزیکی میباشد

 به وسطه سایش، زخمهایی بوجود می آیند که……..نامیده میشوند؟

۱- درز یا شکاف

۲- پوست رفتگی  ☑

۳- زرد زخم

۴- تاولچه

 یکی ازویژگیهای این بیماری، تکه های قزمز رنگ است که از پولکهای نقره ای و سفید پوشیده شده است؟

۱- صدفی شدن

۲- پسوریازیس  ☑

۳- آکنه

۴- کهیر

 

دانلود کتاب تست پاکسازی پوست صورت زنانه

 

 عضله پروسروس در کدام ناحیه قرار دارد؟

۱- دور چشم

۲- ما بین دو ابرو  ☑

۳- گونه

۴- گیجگاهی

  کدام یک جزء اهداف ماساژ نیست؟

۱- شفاف شدن پوست

۲- خون گیری ماهیچه های صورت

۳- جریان لنفاتیک وردش خون

۴- کدر شدن پوست  ☑

 ماساژ در واقع……..است.

۱- الفبای زیبایی  ☑

۲- حرل اول

۳- درمان

۴- پیش نیاز

  اولین قدم برای پاکسازی پوست چیست؟

۱- لوسیون

۲- تونیک

۳- شیر پاکن  ☑

۴- استراپ

 چه نوع ماسکی برای پوستهای چرب مناسب تر می باشد؟

۱- ورقه ای

۲- کرمی

۳- پودری  ☑

۴- پدماسک

 برای پوستهای خشک بهتر است از چه نوع ماسکی استفاده شود؟

۱- هیدراته

۲- آبرسانی

۳- ویتامینه

۴- ۱و۲  ☑

بهترین زمان لایه برداری پوست چه موقع می باشد؟

۱- تابستان  ☑

۲- بهار

۳- پاییز

۴- زمستان

بهتر است هر چند وقت یکبار پیلینگ صورت گیرد؟

۱- دو ماه یکبار

۲- ماهی یکبار

۳- شش ماه یکبار  ☑

۴- هفته ای یکبار

  اثر ایزو تر تینیون بر پوست چیست؟

۱- نازک شدن پوست  ☑

۲- خارش پوست

۳- التهاب پوستی

۴- قرمزی پوست

 اولین تاثیر ماساژ بر روی کدام قمست دیده میشود؟

۱- روی پوست  ☑

۲- روی فیبرهای ماهیچه

۳- روی عملکرد های بدن

۴- روی ساختار بدن

 

پ

کتاب درسی پاکسازی پوست صورت زنانه

| شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۹:۰۵ ق.ظ

کتاب پاکسازی پوست صورت شامل  6فصل می باشد که عناوین آن به شرح ذیل است:


1.آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی
2.ﻣﺸﺎوره و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮی
3.آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻮﺳﺖ
4.آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی
5.ﭘﺎکﺳﺎزی اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ
6.ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﭘﺎکﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ

کتاب درسی بافت موی زنانه

| چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۴۰ ب.ظ

کتاب بافت موی زنانه  شامل 9 فصل  به شرح ذیل می  باشد:


1- آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی
2-ﻣﺸﺎوره و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮی
3-آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻓﺖ
4-ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﯾﻪ
5-ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی
6-بافت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
7-ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﻮی اﺿﺎﻓﻪ
8-اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮ
9-ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ

که خدمت شما ارائه می گردد

نمونه سوالات بافت موی زنانه

| چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۳۶ ب.ظ

 بخشی از نمونه سوالات بافت موی زنانه

1-کار کردن در آرایشگاه نیاز به چه مواردی دارد؟
(۱مرتب پوشیدن و کفش مناسب (۲انجام خدمات آرایشی
(۳سر موقع آمدن و رفع نیازها (۴تمرین و کامل کردن مهارت شخصی


2-برای افزایش درخشانی مو از کدام نوع برس استفاده میشود؟ 
(۱برسهای حالت دهنده (۲برسهای گرد و تیوپی
(۳برسهای جداکننده (۴برسهای فلزی بزرگ

 
3-کدام برسها برای سرعت بخشیدن به کار سشوار مو مورد استفاده اند؟
(۱برسهای دریچه ای (۲برسهای حالت دهنده
(۳برسهای گرد پلاستیکی (۴برسهای پلاستیکی


4-کدام برس برای سشوار موی معمولی و افزودن ارتفاع مو روی سر ایدهال هستند؟
(۱برسهای تخت معمولی (۲برسهای پوش دهنده
(۳برسهای دریچه ای (۴برس دمدار


5-کدام برسها دارای پایانههای استوانهای هستند که گرمای سشوار را به پایه فلز انتقال مـیدهنـد؟ 
(۱برسهای دایرهای متوسط (۲برسهای دایرهای قطور
(۳برسهای دریچهای (۴برسهای الکتریکی

 دانلود کتاب بافت موی زنانه


6-یک برس نایلونی نازک که دنبالهای برای جدا کردن مو با ردیف نازکی از سنجاقها دارد، چـه نـام دارد؟
(۱برس دایرهای (۲برس پوش دهنده
(۳برس دریچهای (۴برس چوبی

 

7-برای عقب شانه کردن موها و برای یکنواخت کردن مو کدام برسها ایدهال هستند؟ 
(۱برسهای دایرهای (۲برسهای گرد چوبی
(۳برسهای پوشدهنده (۴برسهای سیمی


8-یک محصول حالت دهنده، سبک، هوا مانند و ضربهای که شبیه به فوم اصلاح است، کدام است؟
(۱موس (۲ژل (۳سرم کراتینه (۴اسپری فیکس


9-فوم برای چه موهایی مناسبتر است؟
(۱موی ظریف و نرم (۲موی مجعد و فر
(۳موی بلند و کرکی (۴موی کوتاه


10-موس چه کاربردی دارد؟ 
(۱برای فرم دادن و پایداری آرایش مو (۲برای بیرنگ شدن مو
(۳جهت فر دائمی مو (۴جهت تقویت مو

 

نمونه سوالات بافت موی زنانه


11-انواع بافتها کدامند؟ 
(۱حصیری – ۵تایی – ۳تایی (۲فرانسوی – آفریقایی – مصری و گیس باف
(۳بافت اروپایی – مصری (۴اروپایی – آسیایی – لبنانی


12-برای موهای کم حجم و کوتاه چه بافتهایی مناسبتر است؟ 
(۱بافتهای پایه – فرانسوی و فانتزی (۲بافت برجسته و حصیری
(۳بافت دوتایی – سه تایی یا بیشتر (۴بافت برجسته و ترکیبی

 

13-بافت چگونه به وجود میآید؟ 
(۱از موهای رنگی (۲کلاف کردن موها درهم
(۳از در هم پیچیدن قسمتهای مو (۴پیچاندن مو دور خودش


14-قبل از انجام بافت مو باید چگونه باشد؟
(۱باید دکلره شده باشد. (۲باید چرب شده باشد.
(۳باید سشوار و مرتب شده باشد. (۴باید رنگ شده باشد.

 
15-در بافت افریقایی دست چگونه قرار میگیرد؟ 
(۱دست چسبیده به سر تا بافت چسبیده به سر شود.
(۲دست با زاویه ۹۰درجه تا بافت از سر فاصله بگیرد.
(۳در بافت آفریقایی فرقی ندارد دست چگونه باشد.
(۴در بافت آفریقایی دست با زاویه ۴۵درجه قرار میگیرد.


16-انتهای بافت فرانسوی را چگونه محکم میکنیم؟ 
(۱بافت ساده زده و با کش میبندیم.
(۲انتهای بافت را ساده میگذاریم و نمیبندیم.
(۳انتهای بافت فرانسوی را به صورت آفریقایی میبافیم.
(۴انتهای بافت فرانسوی را به صورت گره میبافیم.


17-پایه تمام بافتها چیست؟ 
(۱بافت ساده سه تایی (۲بافت حصیری
(۳بافت تیغ ماهی (۴بافت تزیینی

 


18-بافت ترکیبی چیست؟ 
(۱بافت کف سر و بافت برجسته (۲ترکیب دو یا چند بافت
(۳بافت بغل گوش و تزیینات آن (۴بافت با کش و بدون کش


19-یکی از تکنیکهای آرایش مو چیست؟ 
(۱بافت مو (۲بستن کش
(۳حجیم کردن مو (۴تفکیک کردن مو


20-بافت مو چگونه به وجود میآید؟
(۱از پیچیدن دو الی سه دسته مو لابه لای هم (۲بستن موها با تور بیگودی
(۳پوش دادن و اضافه کردن موها (۴تقسیم موها به دسته های زیر و رو

 

21-بافت مو را میتوان برای کدام قسمت سر استفاده نمود؟ 
(۱فقط بالای گوش (۲تمام سر
(۳فقط پایین سر (۴فقط چتری


22-در بافت با موی اضافه برای افرادی که موهای کم حجم دارند چه کاری انجام میدهیم؟
(۱تقسیمها را نازکتر گرفته و با موی اضافه ترکیب میکنیم.
(۲موها را دم اسبی کرده و رنگ میکنیم.
(۳موها را با رنگ روشن رنگ میکنیم.
(۴دسته موها را با تقسیمهای افقی میبندیم

کدام یک از گزینه های زیر از جمله بافتهای مشترک بین همه ملل است؟ 
(۱گیس بافت یا قیطانی (۲تیغ ماهی کف سر
(۳تیغ ماهی یا فرانسوی (۴حصیری دو رنگ


23-در مدل بافت چهارتایی با چه ابزاری میتوانید موهای اضافه را به بافت اضافه کنید؟ 
(۱با روبان (۲با گیره
(۳با کش (۴با گیره های فنری

 

24-برای انجام بافت با موی اضافه میتوانید از چه موادی استفاده نمایید؟ 
(۱ژل سخت و چسب مو (۲ژل سخت و ژل نرم
(۳مرطوب کننده ها و تقویت کننده های مو (۴اسپری حالت دهنده و ژل


25-برای تزیین بافتها، کدام عامل را باید در نظر گرفت؟ 
(۱سلیقه شخصی (۲فرم لباس مشتری
(۳دیزاین مو (۴خواسته مشتری

نمونه سوالات آزمون بافت مو

کتاب درسی آرایشگر ناخن

| سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۲۰ ب.ظ

 کتاب آرایشگر ناخن شامل 10 فصل است که عناوین آن به شرح ذیل است:


1.آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی
2.ﻣﺸﺎوره و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮی
3.ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎ
4.ﻓﺮمدﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻦ دﺳﺖ
5.ﻓﺮمﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﭘﺎ(ﭘﺪﯾﮑﻮر)
6.ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ ﻧﺎﺧﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
7.ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺣﻨﺎ روی دﺳﺖ و ﭘﺎ
8.ﻻک زدن ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ و ﺗﺰﺋﯿﻦ آنﻫﺎ
9.ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ
10.ژورﻧﺎل

 که تقدیم شما می گردد.